Nieuws/Binnenland
3155861
Binnenland

’Je kunt desinformatie krijgen via Google, maar ook via de dominee’

VVD oppert geldboete anti-vaxxers

De VVD pleit voor een financiële stok achter de deur zodat ook critici gaan vaccineren.

De VVD pleit voor een financiële stok achter de deur zodat ook critici gaan vaccineren.

Den Haag - De VVD oppert om ouders die weigeren om hun kind te vaccineren tegen infectieziekten te korten op hun kindgebonden toeslagen, zoals de kinderbijslag. „Ik maak me zorgen over de dalende vaccinatiegraad. Ik heb geen taboes”, aldus Kamerlid Hayke Veldman.

De VVD pleit voor een financiële stok achter de deur zodat ook critici gaan vaccineren.

De VVD pleit voor een financiële stok achter de deur zodat ook critici gaan vaccineren.

VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff stelde eerder al voor om een vaccinatieplicht in te voeren als uiterste redmiddel, maar het kabinet wil eerst proberen om via betere voorlichting meer ouders tot inenten te doen overgaan.

In afwachting van de resultaten van die voorlichtingscampagne wil de VVD dat het kabinet alvast start met een onderzoek naar het nut van een financiële straf voor vaccinatieweigeraars. In Australië wordt zoiets al gedaan.

Volgens staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) zijn er verschillende groepen die weigeren om hun kinderen te vaccineren. Zo zijn er mensen die zich laten leiden door desinformatie op internet. Ook religie kan een rol spelen. De CU-bewindsman wil er ’zijn missie’ van maken om ook gelovigen te overtuigen van het nut en de noodzaak van inenten.

Dominee

Blokhuis denkt dat beide groepen anders moeten worden aangepakt. De een (anti-vaxxers) denkt dat de vaccinatie niet goed is, de ander (religieuzen) vindt van wel, maar besluit desondanks om het niet te doen, omdat de gevolgen aan hogerhand worden overgelaten. SP-Kamerlid Maarten Hijink ziet dat anders. „Je kunt desinformatie krijgen via Google, maar ook via de dominee”, vindt hij.