Nieuws/Binnenland
316359483
Binnenland

Meeste evacués uit Afghanistan zijn Nederlanders en statushouders

Talibanstrijders in Kabul.

Talibanstrijders in Kabul.

Den Haag - Verreweg de meeste evacués uit Afghanistan zijn Nederlanders en statushouders. Van de groep die al is teruggebracht, hebben er 708 een Nederlands paspoort of een vluchtelingenpaspoort. Het gaat om Afghanen met hun gezinsleden die ooit naar Nederland zijn gekomen voor asiel, die zijn erkend als vluchteling en zijn genaturaliseerd tot Nederlander.

Talibanstrijders in Kabul.

Talibanstrijders in Kabul.

Statushouders zijn asielzoekers van wie de aanvraag is goedgekeurd, maar die nog wachten op naturalisatie. Vooral hun aanwezigheid onder de evacués is opmerkelijk. Ze mogen reizen met hun tijdelijke vluchtelingenpaspoort, behalve naar het land van herkomst. Als ze dat toch doen, kunnen ze hun asielstatus kwijtraken. Net als de paspoorthouders waren ze in Afghanistan op familiebezoek, ondanks het negatieve reisadvies en de oproep van 15 augustus om het land te verlaten.

Een en ander blijkt uit voorlopige cijfers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Verder evacueerde Nederland 211 lokale medewerkers van de ambassade, 64 lokale medewerkers van EU, NAVO en VN en 319 Afghanen die acuut risico liepen omdat ze voor Nederland hebben gewerkt.

Beter beeld achterblijvers

Buitenlandse Zaken heeft inmiddels ook een beter beeld van de groep achterblijvers, zo’n zeshonderd mensen.

Zo’n vijfhonderd daarvan zijn Nederlandse paspoorthouders, statushouders en familieleden die in aanmerking komen voor gezinshereniging.

Daarnaast gaat het om twee ambassademedewerkers en zo’n 23 lokale medewerkers van de Europese Unie, de NAVO of de Verenigde Naties.

Verder zijn er nog 56 Afghanen achtergebleven die op de evacuatielijst stonden vanwege een opdracht uit de Tweede Kamer. Die drong bij het kabinet aan niet alleen tolken te evacueren die voor het Nederlandse leger hebben gewerkt, maar ook andere medewerkers die de Nederlandse overheid hebben geholpen, onder wie bewakers, juristen, chauffeurs en koks. Ook drong de Kamer aan ruimhartig om te gaan met medewerkers van Nederlandse ontwikkelingsprojecten, mensenrechten- en in het bijzonder vrouwenrechtenverdedigers en (fixers van) journalisten.

Een vijftigkoppig team van Buitenlandse Zaken probeert in contact te blijven met deze groep. Inmiddels zijn 2500 mensen geëvacueerd uit Afghanistan, van wie 1600 in Nederland zijn of hierheen komen.

‘Losse omgang met asielregels ondermijnt draagvlak voor vluchtelingen’, zegt Telegraaf-verslaggever Wierd Duk in een nieuwe aflevering van de podcast ’Het land van Wierd Duk’: