Nieuws/Binnenland
3187795
Binnenland

Baantje voor Pechtold

Alexander Pechtold in de rol van veilingmeester tijdens het 100-jarig bestaan van sportkoepel NOC/NSF.

Alexander Pechtold in de rol van veilingmeester tijdens het 100-jarig bestaan van sportkoepel NOC/NSF.

Alexander Pechtold hoeft zich niet langer thuis te vervelen. De vertrokken D66-voorman mag een commissie voorzitten die het kabinet gaat adviseren over de bescherming van waardevol cultureel erfgoed in particulier Nederlands bezit.

Alexander Pechtold in de rol van veilingmeester tijdens het 100-jarig bestaan van sportkoepel NOC/NSF.

Alexander Pechtold in de rol van veilingmeester tijdens het 100-jarig bestaan van sportkoepel NOC/NSF.

Zijn partijgenoot minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) verwacht van hem een advies over de vraag of de wet er nog voldoende in voorziet om belangrijk erfgoed in Nederland te houden. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal Pechtold met zijn commissie voorstellen doen om de wet aan te passen. Ook bekijkt hij of het register met beschermd erfgoed nog adequaat is en of er wat moet veranderen aan de manier waarop exportvergunningen voor bijvoorbeeld Hollandse meesters worden verleend.

Voor Van Engelshoven speelt ook een recente verkoop mee van een Rubens-tekening door prinses Christina. Zij mocht dit privé-bezit op een veiling aanbieden, terwijl in de kunstwereld ook stemmen opgingen om het werk binnen Nederland te houden.

Het is voor zover bekend de eerste nieuwe baan van Pechtold sinds zijn vertrek in oktober 2018. Hij is kunstliefhebber en oud-veilingmeester.

In de Tweede Kamer maakte hij zich geregeld hard voor de kunsten. Grootste wapenfeit in dat kader is de samen met voormalig VVD-fractieleider Halbe Zijlstra ondernomen poging om de Rembrandts ’Marten en Oopjen’ voor Nederland te behouden, nadat ze door de Franse familie Rothschild te koop werden aangeboden.

Pechtold noemde het destijds zeer belangrijk dat Nederlands erfgoed als de Rembrandts niet in handen zou vallen van vermogende Chinezen of Arabieren, omdat ze dan uit het zicht zouden raken van het grote publiek.

De koop lukte voor de helft. Een van de portretten is nu in Nederlands staatsbezit en de ander Frans staatsbezit. De schilderijen worden bij toerbeurt in het Louvre in Parijs en in het Rijksmuseum in Amsterdam tentoongesteld.

De commissie-Pechtold komt in het najaar met haar rapport.