Nieuws/Binnenland
3191133
Binnenland

Dringende oproep Raad van Europa

’Te veel ruimte voor corruptie in Nederlandse politiek’

Een nieuwe gedragscode is nodig, vindt GRECO, en daar zou de premier mooi op toe kunnen zien.

Een nieuwe gedragscode is nodig, vindt GRECO, en daar zou de premier mooi op toe kunnen zien.

STRAATSBURG - Nederland moet meer maatregelen treffen om corruptie te voorkomen bij bewindslieden, hun politiek adviseurs, politiemensen en marechaussees. Het anticorruptieorgaan GRECO van de Raad van Europa geeft in een rapport een reeks aanbevelingen om de integriteit van de uitvoerende macht en van de sterke arm te versterken.

Een nieuwe gedragscode is nodig, vindt GRECO, en daar zou de premier mooi op toe kunnen zien.

Een nieuwe gedragscode is nodig, vindt GRECO, en daar zou de premier mooi op toe kunnen zien.

Het komt in Nederland vooral op leden van het kabinet zelf aan om integer hun werk te doen, constateert GRECO. Al moeten ze natuurlijk wel het vertrouwen van hun collega’s en vooral van het parlement behouden. Vertrouwen is misschien goed, maar controle is beter, vindt de corruptiewaakhond.

Om de kans op belangenverstrengeling en corruptie te verkleinen, zou er daarom een algemene gedragscode moeten komen. Het zogenoemde Blauwe Boek, de handleiding die ministers en staatssecretarissen bij hun aantreden krijgen, schiet tekort. Iemand moet op die nieuwe gedragscode toezien en zo nodig straffen uitdelen. Dat lijkt GRECO een mooie taak voor de premier.

Politici

Ook een politiek assistent, de rechterhand en vooral verbindingsofficier van de minister of staatssecretaris, moeten volgens het anticorruptieorgaan die gedragscode volgen. Politiek assistenten zouden een bedenkelijke dubbelrol hebben, als ambtenaren die zich ook en vooral in het politieke spel mengen. De gedragscode moet duidelijk maken wat overtreders boven het hoofd hangt.

De code moet bewindslieden en hun politiek assistenten verder verplichten het onmiddellijk te melden als ze op een belangenconflict stuiten. Bovendien moeten ze niet alleen bij hun aantreden, maar ook nadien om de zoveel tijd openbaar maken welke bezittingen en belangen ze hebben. Ook moeten hun contacten met lobbyisten aan regels worden gebonden en openbaar gemaakt.

Politie

Bij de politie staat integriteit hoog in het vaandel, constateert GRECO. Toch kregen informatielekken en banden met de georganiseerde misdaad veel aandacht. GRECO beveelt aan de bestaande gedragscode en trainingen te verbeteren. Medewerkers op gevoelige posten zouden hun financiële belangen moeten opgeven en politiemensen zouden verplicht moeten worden corruptie en omkoping van collega’s te rapporteren. Verder moet meer worden gedaan om vertrouwelijke informatie in politiesystemen beter te beveiligen.

GRECO bezocht Nederland in mei. Volgend jaar gaan ze na of er werk is gemaakt van de zestien aanbevelingen.