Nieuws/Binnenland
3218484
Binnenland

Studenten nu vaak gedwongen thuiswonend

Amsterdam bouwt 10.500 studentenwoningen

Bij Sloterdijk zijn afgelopen jaren tijdelijke containerwoningen gebouwd.

Bij Sloterdijk zijn afgelopen jaren tijdelijke containerwoningen gebouwd.

Amsterdam - De gemeente Amsterdam zet vaart achter de bouw van studentenwoningen. Tot en met 2022 wordt er gestart met de bouw van 10.500 woningen, waarvan er 9000 in Amsterdam komen en 1500 in omliggende gemeenten.

Bij Sloterdijk zijn afgelopen jaren tijdelijke containerwoningen gebouwd.

Bij Sloterdijk zijn afgelopen jaren tijdelijke containerwoningen gebouwd.

Dat maakt wethouder Laurens Ivens (Bouwen en Wonen) vandaag bekend. Het gaat om tijdelijke en permanente woningen, zelfstandig en met gedeelde voorzieningen. Er is ook extra aandacht voor acceptabele servicekosten.

De afgelopen vier jaar heeft Amsterdam meer dan 10.000 studenten- en jongerenwoningen bijgebouwd. Toch zijn er toch nog veel jongeren de dupe van de schaarste op de woningmarkt en de hoge prijzen. Daarom zet het college het bouwtempo van de afgelopen vier jaar door met de bouw van 10.500 studenten- en jongerenwoningen.

Huisjesmelkers

Ivens zegt dat het dat hard nodig is. „Jongeren en studenten zijn nu steeds vaker gedwongen om thuis te blijven wonen of lang naar een betaalbare woning te zoeken, terwijl ze juist tijd moeten hebben om hun leven in Amsterdam op te bouwen. Het is belangrijk dat Amsterdam jongeren en studenten beschermt tegen huisjesmelkers die van hun woningnood gebruik maken.”

De woningen worden gebouwd door woningcorporaties en ontwikkelaars. Een belangrijke eis is betaalbaarheid. Waar de gemeente de grondeigenaar is, wordt ingezet op een maximale huurprijs van €424 per maand voor 18 tot 23 jarigen en €607 per maand voor 23 tot 28 jarigen. Bij transformatie wordt uitgegaan van een maximale huur tot €720 per maand (de liberalisatiegrens). Ook wil de gemeente extra aandacht vragen voor acceptabele servicekosten. Wat er onder servicekosten mag vallen is wettelijk geregeld in landelijke regelgeving. De gemeente gaat in gesprek met ontwikkelaars over een acceptabel bedrag en transparantie over deze kosten.

Al eerder maakte de gemeente bekend dat er de komende jaren veel woningen bijgebouwd gaan worden, ruim 50.000 woningen in 7 jaar.