Nieuws/Binnenland
323217
Binnenland

Commissariaat roept BnnVara op het matje

Jesse Klaver

Jesse Klaver

Het Commissariaat voor de Media gaat op korte termijn het gesprek aan met BnnVara om zich te laten informeren over de totstandkoming, de waarborgen voor de onafhankelijkheid en de financiering van de omstreden documentaire Jesse.

Jesse Klaver

Jesse Klaver

In een persbericht stelt het Commissariaat: „In de Mediawet staat dat inhoud en kwaliteit van het media-aanbod de verantwoordelijkheid zijn van de omroepen zelf. En dat het Commissariaat (achteraf) controleert. Nu het er naar uitziet dat BnnVara er voor heeft gekozen om de documentaire over Jesse Klaver op geen enkele manier meer uit te zenden of te verspreiden, is er ook geen sprake meer van mogelijke politieke beïnvloeding van de kijker.”

ZIE OOK: Pijlen op BnnVara om Jesse

PowNed

Desalniettemin neemt de mediawaakhond de gang van zaken onder de loep. Het Commissariaat reageert in hetzelfde bericht ook op Kamervragen rond de salarissen van de publieke omroep PowNed. D66 wilde naar aanleiding van een stuk in de Volkskrant van staatssecretaris Dekker (Media) weten hoe het kan dat twee kopstukken van Powned (Dominique Weesie en Rutger Castricum) jaarlijks zo’n 212.00 en 196.000 euro verdienen. Staatssecretaris Dekker heeft de Kamervragen nog niet beantwoord. Het Commissariaat voor de Media laat nu weten dat het een vinger aan de pols houdt. „Op basis van financiële informatie van publieke omroepen, zoals jaarrekeningen, wordt door ons gecontroleerd of die omroepen zich aan de Wet Normering Topinkomens (WNT) houden. Ook PowNed wordt zo gecontroleerd.”

„Als er vermoedens bestaan dat de WNT niet wordt nageleefd dan volgt een melding daarvan aan het ministerie van OCW. Tevens wordt de rechtmatigheid van de bestedingen van de publieke omroepen jaarlijks gecontroleerd. Ook daarover wordt gerapporteerd aan het ministerie. Op de vraag of publiek geld in concrete gevallen doelmatig wordt besteed, wordt toegezien door de NPO. Het Commissariaat controleert de manier waarop de NPO dit doelmatigheidstoezicht inricht.”