Nieuws/Binnenland
3247304
Binnenland

Asbestkanker neemt nog steeds niet af

Een vrouw die asbestverwerkers koffie gaf en daarna haar huis aanveegde, kwam daardoor toch in aanraking met het spul.

Een vrouw die asbestverwerkers koffie gaf en daarna haar huis aanveegde, kwam daardoor toch in aanraking met het spul.

Amsterdam - Directeur Jan Warning van het Instituut Asbestslachtoffers waarschuwt dat het aantal slachtoffers met asbestkanker – ook wel bekend als longvlieskanker – bepaald niet afneemt.

Een vrouw die asbestverwerkers koffie gaf en daarna haar huis aanveegde, kwam daardoor toch in aanraking met het spul.

Een vrouw die asbestverwerkers koffie gaf en daarna haar huis aanveegde, kwam daardoor toch in aanraking met het spul.

„Het zijn er nog altijd 500 tot 600 per jaar. En de verwachting is dat er mogelijk nog 8000 slachtoffers aan zitten te komen. Het duurt immers dertig tot veertig jaar voordat de ziekte zich openbaart.”

Hij benadrukt dan ook dat het probleem niet gebagatelliseerd mag worden. „We hoeven niet paniekerig te doen, moeten het onderwerp ook zo rationeel mogelijk beoordelen, maar veiligheid heeft een prijs.”

Ook mensen die niet direct met asbest in aanraking komen, kunnen risico lopen, stelt hij. „Een boerin die een paar werklui, die bezig waren schuren asbestvrij te maken, koffie heeft gegeven. Die daarna het huis heeft aangeveegd. Of iemand die kleding heeft gewassen van huisgenoten die met asbest in aanraking zijn geweest. Het komt echt voor.”

Antonie Munneke bevestigt dat. De inwoner uit Lelystad verloor vier maanden geleden zijn vrouw aan asbestkanker, terwijl zijn echtgenote volgens hem nooit met het materiaal in aanraking kwam. „Ik wel, maar bij controle is bij mij niets gevonden. Ik vind het heel belangrijk dat er uiterst voorzichtig met dit spul wordt omgegaan, want ik weet wat de vreselijke gevolgen kunnen zijn.”