Nieuws/Binnenland
3257003
Binnenland

Amsterdamse moslimschool in verband gebracht met terreurgroep

Het pand aan de Naritaweg nabij station Sloterdijk.

Het pand aan de Naritaweg nabij station Sloterdijk.

Amsterdam - Op het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam Nieuw-West werken mensen die banden hebben met de terroristische groepering ’het Kaukasus Emiraat’. Deze groep is onder meer verantwoordelijk voor aanslagen zoals die in de metro in Moskou in 2010. De AIVD heeft de gemeente Amsterdam gewaarschuwd dat op deze school zorgen zijn over „antidemocratische en anti-integratieve gedragingen.”

Het pand aan de Naritaweg nabij station Sloterdijk.

Het pand aan de Naritaweg nabij station Sloterdijk.

Burgemeester Halsema en onderwijswethouder Marjolein Moorman van Amsterdam willen dat het bestuur per direct opstapt. De stad bevriest gemeentelijke subsidies en blokkeert uitbreidingsplannen van de school, melden zij in een brief aan de gemeenteraad.

De Onderwijsinspectie wilde gisteren naar aanleiding van deze signalen onaangekondigd de middelbare school die in 2017 is geopend, bezoeken. Maar de opstelling van de schoolleiding maakte dat onmogelijk, zo blijkt uit een schrijven van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter Jaap Aalbersberg. Al eerder is een godsdienstles bewust geannuleerd op het moment dat de Inspectie langskwam, zo schrijven de autoriteiten.

Aalbersberg stelt dat samen met de gemeente Amsterdam is besloten nu deze informatie openbaar te maken, omdat kinderen uit groep 8 tot 15 maart kunnen worden aangemeld. „Als ouders en toekomstige middelbare scholieren hier kennis van nemen, kunnen ze goed geïnformeerd een schoolkeuze maken.”

Spoedvergadering

Donderdagochtend moesten alle Amsterdamse wethouders in een spoedvergadering in het stadhuis bij elkaar komen om met burgemeester Femke Halsema over de kwestie te spreken. Op de middelbare school in Nieuw-West zitten momenteel zo’n 180 leerlingen, maar de school wil uitbreiden.

Vorige maand werd duidelijk dat bij de onderwijsinspectie „ernstige signalen zijn binnengekomen over de school en het bestuur.” De inspectie wilde een positief conceptrapport dat was opgesteld na een regulier onderzoek niet vaststellen omdat naar de signalen eerst aanvullend onderzoek moest worden gedaan. Leerlingen en docenten van de school hielden daarop een demonstratie bij de onderwijsinspectie in Utrecht. „Wij zijn geslaagd, wij eisen ons rapport!”, viel er te lezen op een spandoek.

Salafitische geloofsleer

Nu blijkt dat de zorgelijke signalen inhielden dat „bepaalde richtinggevende personen binnen de school de helft van het curriculum aan de salafistische geloofsleer willen wijden en van plan zijn om ook buiten de reguliere lestijden scholieren onder hun invloedssfeer te brengen. Voorts stellen sleutelfiguren binnen de school onderling vast dat zij in strijd handelen met de antiradicaliseringsstrategie, ontwikkeld door de overheid. Tevens komt uit inlichtingen naar voren dat er ten minste één godsdienstles bewust is geannuleerd op het moment dat de Onderwijsinspectie kwam controleren”, zo schrijft Aalbersberg aan Halsema.

„Daarnaast hielden de signalen ook in dat die richtinggevende personen sinds 2000 in een salafistische en radicale omgeving verkeerden. Het is bekend dat zij in de periode 2009-2012 contact zouden hebben onderhouden met de terroristische groepering „het Kaukasus Emiraat.” Het Emiraat was met name actief in de periode 2007 tot en met 2015, waarna een deel van de strijders zich aan heeft gesloten bij IS. Het Kaukasus Emiraat is onder meer verantwoordelijk voor aanslagen zoals die in de metro in Moskou in 2010.”

Onacceptabel

Burgemeester Femke Halsema schrijft dat zij het signaal dat jonge leerlingen structureel worden beïnvloed door ’richtinggevende personen’ die in een radicale omgeving verkeren of zich „anderszins inlaten met jihadistisch extremisme als „onacceptabel.” „Door een parallelle samenleving te bevorderen en in strijd te handelen met de antiradicaliseringsstrategie van de overheid, is de veilige en democratische vorming van Amsterdamse leerlingen op het Cornelius Haga Lyceum niet gewaarborgd”, schrijft Halsema, die wel benadrukt dat er ’geen acuut gevaar is voor de openbare orde’.

Ontboden op stadhuis

Halsema heeft donderdagmiddag het schoolbestuur op het stadhuis ontboden. In een gesprek is hen „indringend verzocht per direct op te stappen, alsmede ervoor zorg te dragen dat de genoemde richtinggevende personen in de brief van de NCTV per direct alle banden met de school verbreken”, schrijft Halsema. Ook is geëist dat de onderwijsinspectie alsnog onmiddellijk volledige toegang krijgt tot de school. Ook worden gemeentelijke subsidies bevroren en worden uitbreidingsplannen tegen gehouden. De stad opent ook een informatienummer voor ouders, kinderen en voor onderwijspersoneel van andere scholen om hen te informeren over de „zeer zorgelijke situatie op de school en zo nodig alternatieve onderwijsopties aan te reiken”, schrijft Halsema.

Bestuur zwijgt

Schoolbestuurder Söner Atasoy kwam donderdag rond half zes aangereden bij het islamitische Cornelius Haga Lyceum. De luiken van het Lyceum werden gesloten nadat het nieuws bekend over de banden van medewerkers met de terroristische terreurgroep. Atasoy wilde desgevraagd niet reageren over de maatregelen die de school opgelegd heeft gekregen, maar alleen weten van wie deze informatie kwam. Hij bevestigde de bijeenkomst met burgemeester Halsema, maar ’alleen een goed en eerlijk gesprek erover te willen voeren als bronnen worden prijsgegeven’.

Halsema merkt op dat de gemeente bereid is alle maatregelen te treffen die ter beschikking staan. „Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat de gemeente uiteindelijk beschikt over een beperkt bestuurlijk en juridisch instrumentarium.”

Strijd

De gemeente Amsterdam en de rijksoverheid probeerden jarenlang de komst van de middelbare school tegen te houden. Een oud-bestuurslid van de overkoepelende stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam verheerlijkte terreurorganisatie Islamitische Staat en de vorige islamitische middelbare school - voor een deel onder hetzelfde bestuur - ging door wanbeleid en slecht onderwijs ten onder. Uiteindelijk bepaalde de Raad van State na een jarenlang juridisch gevecht dat de school er toch mocht komen. In Nederland is namelijk vrijheid van onderwijs. Wel was er grote kritiek op de werving van leerlingen. Zo werden leerlingen gepaaid met laptops of elektrische fietsen.

De vorige wethouder van Onderwijs noemde die uitspraak „zeer teleurstellend.” Ze maakte zich toen ook al grote zorgen over de Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam: „Dit bestuur staat met z’n rug naar de samenleving in plaats van dat het met een open blik islamitische kinderen goed onderwijs biedt”, zei ze twee jaar geleden in deze krant.