Nieuws/Binnenland

Stemming in Den Haag identiek aan uitkomst enquête

’Strengere aanpak integratie moslims’

Door Redactie Parlement

Theo Hiddema (FvD) kiest voor de natuurlijke weg: ’integratie onder de lakens’.

Theo Hiddema (FvD) kiest voor de natuurlijke weg: ’integratie onder de lakens’.

Marcel Antonisse

Den Haag - Politiek Den Haag is het roerend eens met de rest van Nederland over de integratie van moslims. Het gros van de deelnemers aan de grote Telegraaf-enquête is ervan overtuigd dat moslims niet automatisch zullen gaan meedraaien in onze samenleving en dat ingrijpen dus hard nodig is.

Theo Hiddema (FvD) kiest voor de natuurlijke weg: ’integratie onder de lakens’.

Theo Hiddema (FvD) kiest voor de natuurlijke weg: ’integratie onder de lakens’.

Marcel Antonisse

„Dat hebben de deelnemers goed gezien”, zegt PvdA-Kamerlid Van Dijk. Volgens VVD’er Azmani „zien niet alle nieuwkomers het nut in van integratie.”

Dat er iets moet gebeuren, staat volgens de politici als een paal boven water, maar over hoe dat dan wel zou moeten, gaan ze rollebollend over straat.

Zie ook: Hiddema: integratie ’onder de lakens’ en Vertrouwen in integratie weg

SP-Kamerlid Van Dijk is van de milde tak. Hij denkt dat segregatie kan worden aangepakt door een einde te maken aan zwarte en witte scholen en door woonwijken beter te mengen. Scholen zouden volgens hem verplicht moeten worden om ’kinderen met een leerachterstand’ onder elkaar te verdelen en in alle wijken moeten zowel sociale huurwoningen als koopwoningen worden gebouwd.

De meest opmerkelijke visie op hoe de integratie beter kan, kwam gisteren van Kamerlid Hiddema van Forum voor Democratie. „De beste integratie vindt plaats door rassenvermenging. Dan heb je geen integratieclubjes nodig, geen deskundigen. Dan gaat het via de natuurlijke weg: integratie onder de lakens.” Een probleem daarbij is volgens de voormalige strafpleiter dat moslims zich niet laten ’bevrijen’. „Ze willen niet bevrijd worden. Die richten zich op hun geloof.”

Hiddema roeit met zijn opmerkingen in tegen de partijlijn van zijn politiek leider Baudet. Baudet waarschuwde eerder juist voor, in zijn woorden, ’homeopathische verdunning van de samenleving’.

Het gevoelige onderwerp ligt ook op de formatietafel. Wat VVD, CDA, D66 en CU precies voor ogen hebben, daarover blijven zij momenteel tamelijk vaag.

CDA-Kamerlid Keijzer wil inzetten op „strenge integratie”, maar zegt vanwege de formatie niet te kunnen zeggen wat ze daarmee bedoelt. Ze wil tevens dat „radicalisering” wordt aangepakt „door in te zetten op onze Nederlandse waarden, normen en tradities.”

Kamerlid Bouali van D66 noemt het „zorgelijk” dat bij Nederlanders het vertrouwen afneemt dat het de goede kant opgaat met de integratie. Hij vindt dat „zowel de politiek als de samenleving” een grotere inspanning moet leveren „om te zorgen dat we beter samenleven en niet tegenover elkaar komen te staan.”

VVD’er Azmani wil dat er hogere eisen worden gesteld aan het Nederlanderschap. „Ons land moet selectiever worden in wie we toelaten”, zegt hij. „En de inburgering moet verder worden aangescherpt.” De liberaal vindt dat mensen die hun inburgeringsexamen niet halen eerder hun status zouden moeten verliezen. Nu krijgen ze nog veelal een boete.

Lees meer over