Nieuws/Binnenland
3359582
Binnenland

Vernietigende conclusies rapporten

Michael P. verkeerd ingeschat

DEN HAAG - Het overplaatsen van moordenaar Michael P. van het psychiatrisch centrum in Vught naar de kliniek in Den Dolder is onzorgvuldig verlopen. Ook de procedures rond het verlenen van vrijheden zijn onzorgvuldig geweest.

Dat concluderen de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in hun onderzoek naar het detentieverloop van Michael P. en de aan hem verleende zorg. Een aantal organisaties, zo concluderen de inspecties, heeft niet alles gedaan wat van hen mocht worden verdacht.

Veiligheidsrisico’s voor samenleving onvoldoende ingeschat

Bij de risicotaxatie gedurende het behandelproces, bij de plaatsing in de Forensische Psychiatrische Afdeling (FPA) in Den Dolder waar P. verbleef toen hij Anne Faber in september 2017 verkrachtte en vermoordde en het toekennen van vrijheden, zijn niet alle aspecten meegewogen. Veiligheidsrisico’s voor de samenleving zijn onvoldoende ingeschat.

Uit het rapport van de inspectie V & J blijkt dat de gevangenis, het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC), in Vught, waar Michael P. verbleef, nauwelijks relevante informatie doorgaf aan de instelling in Den Dolder over het zeden- en gewelddadige verleden van P. Die verzette zich namelijk op grond van de privacaywetgeving tegen het delen van deze informatie. Zo kon P. Al snel met verlof terwijl dat traject wellicht anders was gelopen als Den Dolder wél beschikte over informatie rond de achtergrond van P.

Michael P. genoot in Den Dolder grote vrijheden. De man die een straf uitzat voor een zeer gewelddadige, dubbele verkrachting en een reeks berovingen kon zich al snel vrijelijk buiten de kliniek bewegen.

De inspecties bevelen minister Dekker voor Rechtsbescherming aan om diverse knelpunten aan te pakken. Dan gaat het met name over het inschatten van de risico’s voor de samenleving als het gaat om het toekennen van vrijheden van psychiatrische gedetineerden met persoonlijkheids- en verslavingsproblemen. De sector moet per 1 oktober rapporteren hoe ver ze met de maatregelen zijn.

Na de aanhouding van Michael P. is de forensische psychiatrische kliniek FPA Utrecht onder intensief toezicht geplaatst. Zij moesten door middel van verbeterplannen over de genomen maatregelen communiceren. Volgens de inspecties is de situatie inmiddels verbeterd. De kliniek heeft extra gekwalificeerd personeel aangenomen. Er worden extra drugscontroles uitgevoerd waardoor de veiligheid in de kliniek en op het terrein is toegenomen.

Overheid tekort geschoten

Minister Dekker (Rechtsbescherming) noemt de rapporten ’pijnlijk’. „De onderzoeken van de inspecties en de OVV die vandaag zijn uitgekomen schetsen een pijnlijk beeld. De conclusies van beide rapporten zijn glashelder: in het geval van Michael P. is de overheid tekortgeschoten in de bescherming die de samenleving van haar mag verwachten.”

De VVD-bewindsman leeft mee met de familie Faber. „Voor de nabestaanden zal dit een uitermate ingrijpende conclusie zijn. Het heeft ook mij diep geraakt. We moeten hieruit lering trekken en alles op alles zetten om herhaling van de gemaakte fouten te voorkomen.”

Kliniek: ’meer navraag over verleden patiënt’

Fivoor, de kliniek in Den Dolder waar Michael P. verbleef zegt de aanbevelingen onverkort door te voeren. Zo moet „bij de plaatsing van patiënten meer aandacht zijn voor de gehele achtergrond en problematiek van betrokkene in het verleden.”

„De aangeleverde informatie moet actief op volledigheid worden getoetst. Dat is een verantwoordelijkheid voor alle partijen in de keten, dus ook voor Fivoor”, aldus een verklaring.

De Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) van de kliniek heeft zich gebaseerd op de informatie die zij kreeg van eerdere behandelaars. De betrokken partijen moeten actiever navraag doen bij elkaar voor het verkrijgen van een zo volledig mogelijk dossier van een patiënt.”

Fivoor wil naar eigen zeggen alles op alles zetten om herhaling te voorkomen en het geschonden vertrouwen door deze verschrikkelijke gebeurtenis te herstellen.

Alle betrokken behandelaars moeten zich volgens de kliniek opnieuw de geldende procedures en processen waarmee wordt gewerkt eigen maken. „Dat geldt ook voor de aandacht voor zorgvuldige en volledige registratie in logboeken en behandelplannen. Ook zal samen met alle partners in de keten extra worden toegezien op het zorgvuldig doorlopen van de procedures en de registratie daarvan.”