Nieuws/Binnenland
3359699
Binnenland

Rapport Michael P.

’Tekortgeschoten in bescherming maatschappij’

Den Haag - Minister Dekker (Rechtsbescherming) gaat diep door het stof nu uit twee vernietigende rapporten valt op te maken dat de overheid tekort is geschoten.

Moordenaar en verkrachter van Anne Faber Michael P. is verkeerd ingeschat. Daardoor kreeg hij te veel vrijheden. Dekker noemt dat ’pijnlijk’ en zegt dat het voor nabestaanden ’een uitermate ingrijpende conclusie zal zijn’. In algemene zin moet de minister toegeven dat de overheid tekort is geschoten in de bescherming die de samenleving mag verwachten. ,,Het heeft ook mij diep geraakt.’’

Fouten

De VVD-bewindsman, die politiek verantwoordelijk is voor detentie, somt de aaneenschakeling van fouten op: ,,De inspecties en de OVV concluderen dat er op bepalende momenten gedurende het detentieverloop van Michael P. te weinig aandacht was voor, en daardoor te weinig zicht op, het risico dat hij zou kunnen recidiveren.’’ Dat had grote gevolgen, ziet ook Dekker. ,,Dat had tot gevolg dat de risico’s voor de samenleving onvoldoende werden betrokken bij de besluitvorming over de uitplaatsing, behandeling en toekenning van vrijheden.’’

Ook zijn belangrijke beslissingen over P. onzorgvuldig genomen. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft niet goed kunnen adviseren, functionarissen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zijn niet ingelicht als dat nodig was en de reclassering werd niet ingeschakeld toen de moordenaar van Anne Faber al allerlei vrijheden kreeg.

Ook is cruciale informatie onvoldoende gedeeld met de kliniek in Den Dolder, waar P. in de fout kon gaan. ,,Bij de overplaatsing naar de FPA Utrecht weigerde Michael P. de overdracht van relevante informatie, waardoor deze informatie niet met de FPA Utrecht werd gedeeld’’, aldus Dekker. ,,Kennis over risico’s die al was opgebouwd, werd volgens de inspecties en de OVV onvoldoende doorgegeven in de keten.’’

Maatregelen

Dekker noemt het onacceptabel dat de focus bij P. lag bij de behandeling en resocialisatie. ,,Waardoor maatschappelijke risico’s werden veronachtzaamd. Ik neem daarom maatregelen.’’ De balans tussen veiligheid en vrijheid moet worden hersteld, zegt de bewindsman. Hij kondigt aan uitwisselen van informatie makkelijker te maken, een uitgebreidere risicotaxatie wordt verplicht gesteld, risico’s zullen zwaarder wegen en alle uitgeplaatste gedetineerden in Nederland worden doorgelicht.