Nieuws/Binnenland
3359773
Binnenland

Familie Anne Faber: Bijzonder pijnlijk

AMSTERDAM - De familie van Anne Faber reageert geschokt op de rapporten van Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat laten ze weten in een reactie op de rapportages.

„De bevindingen die worden gerapporteerd door de OVV en de Inspecties zijn schokkend en bevestigen tegelijkertijd het beeld dat we door de tragische gebeurtenissen al hadden: dat Michael P. tijdens de tenuitvoerlegging van zijn gevangenisstraf als een vrij man kon gaan en staan waar hij wilde, zonder dat FPA Roosenburg, de forensisch psychiatrische kliniek waar hij verbleef, enig zicht had op wie hij was, wat hem bezighield en wat hij uitvoerde. Onthutsend is het ook dat P. zelf kon bepalen over welke informatie zijn behandelaars met betrekking tot zijn zedenverleden konden beschikken.”

Ernstig tekort geschoten

De familie noemt het „bijzonder pijnlijk te moeten vernemen dat professionals in de forensische zorg aan wie de verantwoordelijkheid over deze zedendelinquent is toevertrouwd, ernstig tekort zijn geschoten in de bescherming van de samenleving”.

De familie spreekt van „een papieren werkelijkheid die niet overeenkomt met de realiteit. Met fatale gevolgen”.

De constatering, zo schrijven ze, dat de forensische zorg over de volle breedte nauwelijks oog heeft voor de risico’s van gedetineerden met een ernstig zeden- en geweldsverleden, „is onvoorstelbaar en schrijnend”.

Excuses van de overheid

„Dat er, daarbovenop, binnen de gevangenis en in de kliniek zulke grote fouten gemaakt zijn, mag niet zonder gevolgen blijven. De familie stelt het op prijs dat minister Dekker in een persoonlijk gesprek de verantwoordelijkheid van de overheid heeft erkend en waardeert het dat hij namens de overheid aan hen excuses heeft aangeboden.”