Nieuws/Binnenland
337695377
Binnenland

Historici in verweer tegen besluit NPO

’Andere Tijden schrappen is dramatische vergissing’

Andere Tijden werd twintig jaar gepresenteerd door Hans Goedkoop.

Andere Tijden werd twintig jaar gepresenteerd door Hans Goedkoop.

UPDATE – Nu de NPO de reguliere uitzendingen van Andere Tijden met ingang van volgend jaar schrapt, spreken historici in een open brief aan de publieke omroep hun verbijstering uit. Ook roepen zij kijkers op zich aan te sluiten bij hun protest.

Andere Tijden werd twintig jaar gepresenteerd door Hans Goedkoop.

Andere Tijden werd twintig jaar gepresenteerd door Hans Goedkoop.

De brief is ondertekend door historici uit verschillende sectoren, van universiteit tot openbaar bestuur en media, en gericht aan de NPO-bestuursvoorzitter en de netmanager van NPO 2, de zender waarop het geschiedenisprogramma Andere Tijden – dat al 21 jaar op tv wordt uitgezonden – is te zien.

Beste Shula Rijxman en Gijs van Beuzekom,

Met ontzetting hebben wij, daags na 4 mei, kennis genomen van het voornemen van de Publieke Omroep om het geschiedenis-programma Andere Tijden van de buis te halen. Als historici zijn wij ervan doordrongen dat kennis van de geschiedenis in een samenleving niet alleen verrijkend werkt en soms confronterend is, maar ook bijdraagt aan onderlinge verbinding. Historisch besef is een noodzakelijke voorwaarde voor een volwassen samenleving, die niet gedoemd wil zijn om grote en kleine fouten uit de geschiedenis te herhalen.

Andere Tijden, met zijn zorgvuldige, kritisch-journalistieke aandacht voor tal van episodes uit de Nederlandse geschiedenis, heeft jarenlang ons collectieve bewustzijn gevoed en is daarmee ook voor jongere generaties van grote educatieve betekenis. Een dergelijk programma valt bij uitstek onder de kerntaken van de Publieke Omroep, die immers geacht wordt programma’s te maken van hoge kwaliteit, ook voor kleinere doelgroepen.

Dat u Andere Tijden wilt schrappen, zien wij daarom als een dramatische vergissing. Wij roepen u op om uw besluit te heroverwegen en in uw programma’s niet minder, maar juist meer aandacht te schenken aan historische thema’s. U doet daarmee niet alleen ons, maar miljoenen Nederlanders een dienst en een plezier.

Wij roepen alle NPO-kijkers op om zich aan te sluiten bij ons protest.

Hoogachtend,

Yoeri Albrecht

Bina Ayar

René Cuperus

Annelien de Dijn

Maarten Doude van Troostwijk

Wierd Duk

Beatrice de Graaf

Lex Heerma van Voss

Kleis Jager

Lotte Jensen

Coen de Jong

Gerlof Leistra

Leo Lucassen

Judith Pollman

Ronald van Raak

Boudewijn Steur

Geerten Waling

UPDATE: Ook Rutger de Quay, Geert Mak, Martijn Eickhoff, Henri Beunders, Niek Pas, Willem Melching, Zihni Özdil, Hans Blom, Frits Boterman, Paul Knevel, Annemarie Lavèn, Jeroen van Zanten, Rina Knoeff, Piet de Rooy, Gijsbert van Es, René van Stipriaan, Mathieu Segers, Philip Dröge, Irene van den Berg en Marianne Mooijweer scharen zich achter de woorden van de historici.

Andere Tijden zat eerder op de schopstoel: vanwege bezuinigingen werd drie jaar geleden het aantal uitzendingen per jaar al teruggebracht van 35 naar 18. Hans Goedkoop presenteerde het programma sinds de start; begin vorig jaar werd hij opgevolgd door Astrid Sy.