Nieuws/Binnenland
337728527
Binnenland

’Statushouders Utrecht nemen ontslag na verkrijgen huurwoning’

Azc aan de Joseph Haydnlaan in Utrecht

Azc aan de Joseph Haydnlaan in Utrecht

Tientallen statushouders hebben tot verbazing van Utrechtse werkgevers ontslag genomen nadat ze deze zomer vanuit het asielzoekerscentrum in Utrecht zijn doorgestroomd naar een woning. Dat meldt het FD. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de gemeente laten in een schriftelijke reactie aan de krant weten hiervan op de hoogte te zijn. Ze proberen de betrokkenen over te halen hun werk toch te behouden.

Azc aan de Joseph Haydnlaan in Utrecht

Azc aan de Joseph Haydnlaan in Utrecht

Alleen al bij een grote horecaonderneming met meerdere zaken in Utrecht zijn vijf mensen kort na elkaar vertrokken, vertelt de eigenaar, die niet met zijn naam in de krant wil. „Ik snapte er niets van. Het zijn stuk voor stuk leuke medewerkers. Ze integreerden goed. Doodzonde. Ik heb ze nog bij me geroepen, maar ze bleven ervan overtuigd zijn beter af te zijn met een uitkering en een huis.” Navraag bij een aantal collega’s leerde dat ook bij hen medewerkers die tot voor kort in het azc verbleven hun vertrek hebben aangekondigd, met als reden dat ze een nieuwe woning hebben gekregen.

Het plotselinge hoge aantal lijkt samen te hangen met het besluit van de gemeente Utrecht om vanaf afgelopen augustus zes weken lang vrijwel alle sociale huurwoningen die vrijkwamen versneld te reserveren voor statushouders.

Ook geldelijke redenen zouden een rol spelen. Bij het COA ontvangen mensen weekgeld (zo'n €62). Ze hoeven geen huur en andere vaste lasten te betalen en zijn verzekerd voor medische zorg. Ze tekenen ervoor om inkomsten uit betaald werk aan te geven bij het COA en er volgt maandelijks een afdracht. Eenmaal buiten het azc komen ze in het gemeentelijke domein en hebben ze recht op een uitkering en toeslagen.

Werkende statushouders hebben vaak onvoldoende door wat de nieuwe woonsituatie voor hen betekent. 'Er zijn bij ons gevallen bekend van statushouders die stoppen met werken als ze gaan verhuizen', laat een woordvoerder van de gemeente Utrecht weten. 'Omdat we merken dat er soms toch onduidelijkheid over is, gaan we ze hier extra uitleg over geven. Onder meer over waarom werken een goede start is en waarom het toch loont om te (blijven) werken als je verhuist.'