Nieuws/Binnenland
339167595
Binnenland

Steun voor exporteurs: Kaag knijpt oogje toe

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer geven een toelichting na een overleg met topmensen van grote bedrijven.

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer geven een toelichting na een overleg met topmensen van grote bedrijven.

Den Haag - Nederlandse exporteurs die kwijnen onder de coronacrisis krijgen steun. Dat hebben minister Kaag (Buitenlandse Handel) en staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) toegezegd na video-overleg met 25 directeuren van internationaal opererende bedrijven.

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer geven een toelichting na een overleg met topmensen van grote bedrijven.

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer geven een toelichting na een overleg met topmensen van grote bedrijven.

Zo wordt de toegang tot exportkredietverzekeringen verruimd. De voorwaarden worden soepeler, het aantal landen waarvoor de verzekering geldt wordt groter. Bovendien zal de Staat meer risico dragen en een wordt groter deel van het kapitaal gedekt. De maatregelen moeten de betalingsrisico’s van bedrijven verkleinen. Ze gelden ook voor het MKB.

De coronacrisis raakt de internationale handel hard. Er komen minder orders binnen, grensverkeer is stroef, fabricage ligt stil en de aanvoer van onderdelen stokt, vooral uit China. Voor Nederland is dat een hard gelag, aangezien een derde van het nationale inkomen in het buitenland wordt verdiend en zo’n 2,3 miljoen banen ervan afhankelijk zijn.

Europees plan

Kabinet en bedrijfsleven spraken ook af zich om in Europees verband sterk te maken tegen protectionisme, onder meer bij de handel in medische goederen. Ook het verbeteren van vervoer van essentiële goederen en de toelating van arbeidsmigranten binnen de EU is een speerpunt van het nog op te stellen actieplan voor buitenlandse handel.

„Terecht is er nu alle aandacht voor de volksgezondheid”, zegt Kaag. „Maar ook economisch zijn er noodmaatregelen nodig.” De overheid wil helpen banen en inkomen te behouden, zegt Vijlbrief. „We zullen de crisis samen moeten doorstaan.”

Vrijstelling

De douane gaat bovendien geen invoerrechten rekenen bij het importeren van beschermingsmiddelen. Die vrijstelling geldt voor bedrijven die de spullen schenken in de strijd tegen de coronacrisis.

Wie de beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes en handschoenen, wil verkopen, moet wel gewoon de invoertaks betalen. Maar bedrijven die de goederen schenken aan overheidsinstellingen, hulpeenheden of filantropische instellingen mogen de beschermingsmiddelen belastingvrij naar Nederland halen.

De douane probeert daarmee ook een steentje bij te dragen in de coronacrisis: „We stellen alles in het werk om de invoer van persoonlijke beschermingsmiddelen soepel en snel te laten verlopen. Fiscale aspecten mogen in deze zware tijd geen belemmering vormen voor een vlotte distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen naar hulpverleners in de zorg.”

Daarnaast mogen importerende bedrijven ook uitstel vragen van betaling bij de douane. Bedrijven die te laat betalen krijgen geen boete, tenzij het om een misdrijf of opzet gaat.