Nieuws/Binnenland
3398563
Binnenland

’Vlaamse aanpak droogte kan voorbeeld zijn’

De bodem van de oever van de Rijn tijdens de droogte afgelopen zomer.

De bodem van de oever van de Rijn tijdens de droogte afgelopen zomer.

DEN HAAG - Het is goed mogelijk dat Nederland net als het Belgische Vlaanderen over een jaar of vijf al verplicht gaat stellen dat elk nieuwbouwhuis over zijn eigen regenwaterput beschikt. Dat water is geschikt om de wc mee door te spoelen, de tuin te sproeien en de auto te wassen. Het is noodzakelijk dat individuele burgers gaan meehelpen om de droogte door klimaatverandering te bestrijden.

De bodem van de oever van de Rijn tijdens de droogte afgelopen zomer.

De bodem van de oever van de Rijn tijdens de droogte afgelopen zomer.

Dat zei dijkgraaf Hein Pieper van waterschap Rijn en IJssel vrijdag. Dit schap met veel zandgronden heeft zeer te lijden onder de extreme droogte van vorige zomer. Pieper reageert op het besluit van minister Cora van Nieuwenhuizen om 7 miljoen uit te trekken om Nederland beter voor te bereiden op extreem droge zomers. Geschat wordt dat droge zomer van 2018 voor een schade van 500 miljoen tot 2 miljard euro heeft gezorgd.

„We moeten van kampioen dijken bouwen tegen hoogwater nu ook kampioen wateropslag worden als remedie tegen droge zomers”, vindt Van Nieuwenhuizen. Zij trekt 4 miljoen euro uit voor maatregelen op de zandgronden in het oosten en zuiden van het land, 2 miljoen voor maatregelen tegen verzilting en een miljoen voor onderzoek. „Erkenning van de grote problemen en een mooie eerste aanzet, maar natuurlijk bij lange na niet voldoende”, aldus Pieper.

De waterschappen investeren zelf in de komende 4 jaar 100 miljoen euro. Er komen bijvoorbeeld veel meer plekken om water vast te houden. Provincies en gemeenten leggen eveneens vele miljoenen bij. Zo komt Zevenaar binnenkort met een plan voor financiële steun aan eigenaren van huizen die door de lage grondwaterstand zijn verzakt.

Waterschap Vallei en Veluwe gaat een „klimaatmantel” aanleggen rondom de kurkdroge Veluwe, zodat water vanaf het hooggelegen natuurgebied niet rechtstreeks wegstroomt naar de Randmeren. Het schap wil ook meer bos aanplanten in landbouwgebieden, omdat bos water langer vasthoudt. Volgens dijkgraaf Tanja Klip zijn boeren bereid om daaraan mee te werken: „Zij zien ook dat hun grond uitgeput raakt en dat niets doen geen optie meer is.”