Nieuws/Binnenland
3434291
Binnenland

Eerdmans pleit voor tuchtraad voor rechters

Rechters kunnen uiteraard fouten maken, maar „scherp en onafhankelijk toezicht op hun handelen komt de kwaliteit van ons rechtssysteem ten goede.”

Rechters kunnen uiteraard fouten maken, maar „scherp en onafhankelijk toezicht op hun handelen komt de kwaliteit van ons rechtssysteem ten goede.”

ROTTERDAM - Het Burgercomité tegen Onrecht wil dat er een toezichthouder of tuchtraad voor rechters komt. Nu controleren en corrigeren rechters elkaar. „Bij de rechterlijke macht keurt de slager nog steeds zijn eigen vlees”, aldus Joost Eerdmans, voorzitter van het comité en fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam.

Rechters kunnen uiteraard fouten maken, maar „scherp en onafhankelijk toezicht op hun handelen komt de kwaliteit van ons rechtssysteem ten goede.”

Rechters kunnen uiteraard fouten maken, maar „scherp en onafhankelijk toezicht op hun handelen komt de kwaliteit van ons rechtssysteem ten goede.”

Hij dringt bij het kabinet aan op een tuchtraad voor de rechterlijke macht en wil met de verantwoordelijke minister om de tafel gaan zitten om hierover te spreken.

Afgelopen jaar zijn 90 klachten ingediend tegen rechters, het jaar daarvoor waren dat er 93. Klachten moeten worden ingediend bij de procureur-generaal bij de Hoge Raad, de hoogste rechtsprekende macht in Nederland.

Het gaat om uiteenlopende klachten, aldus Eerdmans. „In de gevallen die bij ons burgercomité worden aangedragen gaat het soms om zeer onbeschoft en ontoelaatbaar gedrag.” Als voorbeelden noemt hij het opzettelijk noemen van de achternaam van het slachtoffer die anoniem wenste te blijven, het niet vragen naar verhinderdata van slachtoffers en een rechter die tijdens het voorlezen van een slachtofferverklaring zat te appen.

Hij noemt ook het voorbeeld van Rinus Otte, de rechter die geen tbs oplegde aan Michael P. in de zaak over een dubbele verkrachting. Tijdens de re-integratie aan het einde van de opgelegde celstraf vermoordde P. Anne Faber. In een eerder interview had Otte gezegd een afkeer van tbs te hebben. „Voor de nabestaanden is zoiets natuurlijk onverteerbaar.”

„Voor veel mensen is het moeilijk om een klacht in te dienen. En als die klacht ook bij een rechter ingediend moet worden, is de drempel nog hoger”, aldus Eerdmans. Hij pleit voor een „onafhankelijke, kritische blik.” „In een tuchtcollege kan bijvoorbeeld een hoogleraar plaatsnemen, een politieman, psycholoog, militair of oud-rechter. Daarmee creëer je professionaliteit en een gezonde frisse controlerende blik.”

Volgens Eerdmans kunnen en mogen rechters uiteraard fouten maken, maar komt „scherp en onafhankelijk toezicht op hun handelen de kwaliteit van ons rechtssysteem ten goede.”