Nieuws/Binnenland
3446010
Binnenland

Raad van State: Steeds meer geld kwijt aan belastingen en premies

Den Haag - We zijn in Nederland steeds meer geld kwijt aan belastingen en premies. De lastendruk is daardoor ’relatief hoog’ en dat kan negatief uitpakken voor het consumentenvertrouwen. Dat concludeert de Raad van State.

Het adviesorgaan van de regering stelt in de voorjaarsrapportage over de overheidsbegrotingen dan ook dat er door het kabinet gekeken moet worden naar de zogeheten collectieve lastendruk. Dat is de hoeveelheid geld die Nederlanders samen kwijt zijn aan belastingen en premies uitgedrukt in een percentage van onze totale economie.

Die lastendruk is sinds 2015 al met ongeveer 3 procentpunt gestegen en volgens de Raad van State ’thans relatief hoog’. En dan stijgt dat percentage dit jaar ook nog eens verder: van 39,1 naar 39,6.

Haagse werkelijkheid

Ondertussen beweert het kabinet continu dat het de lasten verlaagt. Maar dat is slechts een Haagse werkelijkheid: de lasten stijgen door dit kabinet inderdaad minder hard dan oorspronkelijk het plan was, maar ze stijgen nog steeds. De Raad van State vindt dan ook dat dit ’duidelijk’ in de kabinetsstukken moet staan.

In de voorjaarsrapportage concludeert de Raad van State dat Nederland voldoet aan de Europese begrotingsregels. Toch kunnen er ook zaken beter. Het adviesorgaan noemt Nederland Europees gezien een ’middenmoter’ en heeft naast de lastendruk meer verbeterpunten.

Buffers aanleggen

De Raad van State wil dat het kabinet in deze tijd van voorspoed doorgaat met buffers aanleggen voor slechtere tijden. Maar er moet volgens het adviesorgaan ook hervormd worden. En dat moet op een zodanige manier gebeuren dat onze economische structuur er van profiteert. Dat betekent in de praktijk meestal: bezuinigen op de vaste lasten van de overheid. De Raad van State denkt bijvoorbeeld aan hervormingen op de woning- en arbeidsmarkt.

Meestal kosten grote hervormingen eerst geld voordat ze wat opleveren. De Raad van State vindt dat prima, ondanks dat het tegelijkertijd een pleidooi houdt om nu buffers op te bouwen. Een hervorming is immers een investering die op de lange termijn juist wat oplevert en er voor zorgt dat er in slechte tijden niet plots streng bezuinigd hoeft te worden.

Hervormingen

De hervormingen op het gebied van pensioenen die nu in Den Haag besproken worden, die kosten sowieso geld. Ook op de langere termijn. Er wordt bijvoorbeeld gepraat over het minder snel laten stijgen van de AOW-leeftijd. Op dergelijke hervormingen doelt de Raad van State dan ook niet als die zegt dat er hervormd moet worden, legt het adviesorgaan uit.

Bezuinigingen

Wel zou bijvoorbeeld gedacht moeten worden aan bezuinigingen in de zorg. Maar dat blijkt in de praktijk keer op keer lastig uit te voeren. De Raad van State adviseert het kabinet daarom eerst preciezer aan te geven wat de geplande zorguitgaven zijn. In de zorgbegrotingen staan nu vaak slechts de grote lijnen waardoor het moeilijk is om controle te houden op de uitgaven. Duidelijkere begrotingen zouden dus een eerste stap richting hervormingen in de zorg moeten zijn, volgens de Raad.