Nieuws/Binnenland
3474908
Binnenland

Extra stress voor onder andere kievit en grutto

Weidevogels door droogte nog meer in de knel

Grutto’s in de Eempolder.

Grutto’s in de Eempolder.

ZEIST - Weidevogels die het door het verdwijnen van hun leefgebied al moeilijk hebben, komen door de aanhoudende droogte nog meer in de problemen. De Vogelbescherming stelt op haar website dat de grutto, kievit, scholekster en andere weidevogels daardoor extra stress hebben.

Grutto’s in de Eempolder.

Grutto’s in de Eempolder.

Door het lage waterpeil waren er al weinig insecten om te eten. Door de huidige droogte zijn dat er nog minder geworden. „Of het daadwerkelijk betekent dat er extra veel weidevogelkuikens dood gaan, moet uit onderzoek blijken”, meldt de Vogelbescherming.

Door het intensiever gebruik van de graslanden daalden de waterstanden en zijn er minder bloemen en kruiden. Daardoor zij er ook minder insecten. „Zij zijn het voedsel dat de weidevogels en hun kuikens nodig hebben om te leven en op te groeien.”

De Vogelbescherming pleit voor herstel van leefgebieden van weidevogels door vernatting van grasland.