Nieuws/Binnenland
347517
Binnenland

Aangifte om dubbele referendumaanvragen

DEN HAAG - De Kiesraad heeft aangifte gedaan van mogelijke fraude met aanvragen voor een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Bij een steekproef ontdekte de Kiesraad dat in vier gevallen mensen meerdere verzoeken hebben ingediend. Dat is in strijd met de wet. Er staat maximaal een jaar celstraf op.

Om een raadgevend referendum te houden over een wet die al door het parlement is goedgekeurd, zijn in totaal 300.000 geldige handtekeningen nodig. Eerst zijn in de zogeheten inleidende fase minimaal 10.000 handtekeningen vereist. De Kiesraad kreeg er over deze wet 19.266 binnen, maar heeft er ruim tweeduizend ongeldig verklaard. Naast dubbele verzoeken van dezelfde persoon keurt de Kiesraad aanvragen af die onvolledig zijn ingevuld of te laat ingediend.

Het Openbaar Ministerie beslist of mensen die meerdere verzoeken hebben ingediend worden vervolgd.

De handtekeningen die in de inleidende fase zijn ingeleverd, tellen overigens niet mee in de definitieve fase, die op 16 oktober eindigt.