Nieuws/Binnenland
348628701
Binnenland

Coronavertraging tunnels omgezet in tijdswinst: ’Geweldig bedacht’

Minister Van Nieuwenhuizen is zo trots als een pauw.

Minister Van Nieuwenhuizen is zo trots als een pauw.

Vlaardingen - Een nieuwe werkwijze bij de bouw van tunnels zorgt ervoor dat een dreigende vertraging door corona bij de werkzaamheden aan de Blankenburgverbinding, wordt omgezet in tijdswinst. Daardoor komt de oplevering van het prestigieuze 1,9 miljard euro kostende project niet in gevaar.

Minister Van Nieuwenhuizen is zo trots als een pauw.

Minister Van Nieuwenhuizen is zo trots als een pauw.

Dat zegt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) tegen De Telegraaf. „De maatregelen die we vanwege Covid-19 moesten treffen, waren aanvankelijk negatief voor het werkproces waardoor een achterstand van zes weken ontstond. Maar door gericht in oplossingen te denken is er ineens een win-winsituatie ontstaan en kan het verkeer in 2024 hier lekker doorrijden. Goed ondernemerschap is dat.”

Aanvankelijk liepen de bouwers tegen een fikse achterstand van zo’n zes weken op, omdat de aanvoer van bouwmaterialen in het voorjaar van 2020 vertraagd werd. „Ook kon er veel minder werk worden afgeleverd, omdat door de geringe ruimte in de bouwputten veel minder mensen aan de slag konden omdat ook zij de 1,5 meter in acht moesten nemen”, aldus de minister.

Om het tij te keren bedachten de bouwcombinatie en Rijkswaterstaat om bepaalde werkzaamheden - die anders op locatie zouden worden uitgevoerd - te verplaatsen naar het droogdok van Damen Verolme Rotterdam, waardoor er ruimte in de planning ontstond.

Maasdeltatunnel

Van Nieuwenhuizen: „Daar konden de twee tunnelelementen van de Maasdeltatunnel worden gebouwd en wordt de opgelopen vertraging niet alleen ingelopen, maar zorgt bovendien voor meer lucht in de planning en vormt daarmee een buffer om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Geweldig dat men dit zo heeft bedacht, én dat het werkt.”

De Blankenburgverbinding verbindt de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg met elkaar middels een nieuwe snelweg, de A24. Deze verbinding moet ervoor zorgen dat de drukte op de A15 afneemt en de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven naar de Randstad verbetert. De A24 wordt ingepast in de omgeving en voorzien van de 510 meter lange Hollandtunnel onder de weilanden van Vlaardingen op de noordoever en de 945 meter lange Maasdeltatunnel onder het Scheur. Ook wordt de A20 tot aan het Kethelplein verbreed.

Rotterdamse haven

„Voor de circa 68.000 weggebruikers die hier straks dagelijks rijden”, stelt Van Nieuwenhuizen, „,betekent deze nieuwe oeververbinding een extra toegang tot het economisch belangrijke Rotterdamse havengebied; de grootste haven van Europa. Die bereikbaarheid is heel belangrijk, onderschat het niet. Plus: als het vrachtverkeer beter kan doorrijden en er minder oponthoud is, is dit ook beter voor de luchtkwaliteit.”

„Ik ben zo trots als een pauw dat er zo creatief met de covid-beperkingen wordt omgegaan dat er geen sprake is van vertraging. Dat was ook een van de redenen dat ik dit project maandag bezocht. Het is een inspiratie voor andere projecten elders in het land”, besluit de minister.