Nieuws/Binnenland
3491033
Binnenland

Oppositie: rapporten bewijzen ongelijk De Jonge

Onderzoeken bewijzen: wél fikse tekorten jeugdhulp

Minister Hugo de Jonge had de legitimiteit van de gemeentelijke klaagzangen nog in twijfel getrokken.

Minister Hugo de Jonge had de legitimiteit van de gemeentelijke klaagzangen nog in twijfel getrokken.

Den Haag - Gemeenten kampen met nijpende financiële tekorten, omdat de uitgaven aan jeugdhulp flink zijn gestegen. Dat blijkt uit drie rapporten die het kabinet heeft laten opstellen.

Minister Hugo de Jonge had de legitimiteit van de gemeentelijke klaagzangen nog in twijfel getrokken.

Minister Hugo de Jonge had de legitimiteit van de gemeentelijke klaagzangen nog in twijfel getrokken.

De uitkomsten brengen minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een lastig parket. Eerder trok hij het geldgebrek waarover de gemeenten al bij hem aan de bel trokken in twijfel. Hij wilde eerst de onderzoeken afwachten om te bezien wat precies en hoe groot de problemen waren.

Volgens de onderzoekers kregen jongeren de afgelopen jaren fors meer jeugdhulp. In bijna tachtig procent van de gemeenten was dat het geval. De stijging ligt op zo’n twaalf procent extra. Twee derde van de gemeenten komt meer dan twintig procent tekort.

Meer zorg

Het vorige kabinet trok de broekriem voor de sector juist aan, omdat de inzet van wijkteams en vroegtijdige jeugdhulp het gebruik van intensievere zorg juist zouden doen slinken en het dus goedkoper zou maken.

In de rapporten die nu op tafel liggen zijn daar allerminst bewijzen voor te vinden. De wijkteams hebben juist tot méér zorg geleid.

Kinderen dupe

Oppositiepartijen zijn boos en willen dat op CDA-minister De Jonge alsnog de knip trekt. „De Jonge heeft een groot probleem”, concludeert PVV-Kamerlid Agema. „Hij heeft steeds alles voor zich uit geschoven. De rapporten bevestigen wat gemeenten al meldden: dat ze 600 miljoen euro tekort komen.”

Ook GL reageert verbolgen. „De minister hield ons lang voor dat het nog maar de vraag is of er financiële tekorten bij gemeenten zijn. Nu zijn de rapporten openbaar. Drie keer raden wat de conclusies zijn. Het allerergste is dat kinderen de dupe worden van dit gedoe”, moppert Kamerlid Westerveld.

SP: Kabinet moet leveren

„Gemeenten moeten steeds meer doen met minder geld. Dat kan zo niet. Het kabinet moet nu leveren”, aldus SP’er Hijink. Minister de Jonge heeft volgens hem steeds gezegd dat het allemaal nog wel eens mee kon vallen. „Hij krijgt nu een forse tik op zijn neus.”

De CDA-bewindsman laat weten dat hij later met een reactie komt op de onderzoeken. Hij lijkt bereid om een financiële injectie te geven. Voor wie en hoe groot die injectie zal zijn, daar geeft hij in mei duidelijkheid over.