Nieuws/Binnenland
3496275
Binnenland

Baudet afwezig in Kamer door ’voedselvergiftiging’

Otten moet weg als bestuurder Forum wegens ’greep in de kas’

Thierry Baudet en Henk Otten in betere tijden (op archiefbeeld).

Thierry Baudet en Henk Otten in betere tijden (op archiefbeeld).

Den Haag - Partijleider Thierry Baudet wil mede-oprichter van Forum voor Democratie Henk Otten uit het bestuur hebben, omdat die een ’greep in de kas’ heeft gedaan. Otten weigert te vertrekken.

Thierry Baudet en Henk Otten in betere tijden (op archiefbeeld).

Thierry Baudet en Henk Otten in betere tijden (op archiefbeeld).

Kiem voor het conflict is een betaling van ruim 30.000 euro die Otten als penningmeester van de partij heeft overgemaakt aan zichzelf. Otten vond dat hij die had verdiend, als vergoeding voor ’bovenmatige uren’, zo zegt hij tegenover NRC. Hij had het geld overgemaakt aan zijn eigen adviesbedrijf zonder overleg met de overige bestuursleden. Toen hij ermee werd geconfronteerd, stortte hij het geld terug. Hij beaamt dat het ’een slordige omgang met de interne governance’ was.

Sanctielijst

Inmiddels staat op de website van Forum een verklaring die leest als een sanctielijst. „FvD betreurt ten zeerste het nieuws omtrent de greep in de kas die Henk Otten heeft gedaan in zijn hoedanigheid als penningmeester. Totdat dit publiek werd, poogden we de affaire intern op te lossen en hem de eer aan zichzelf te laten houden - maar nu is dat helaas niet langer mogelijk.”

Otten is gemaand het bedrag terug te storten, de accountant is geïnformeerd en er loopt nog een onderzoek naar alle betalingen die onder Ottens penningmeesterschap zijn gedaan. „Otten is ontheven van zijn taken als penningmeester”, zo valt te lezing in de verklaring van Forum voor Democratie. „Hem is verboden nog langer betalingen te verrichten aan zichzelf of aan anderen. Otten is de toegang tot de bank ontzegd en zijn machtiging om betalingen te verrichten ontnomen.”

Onwerkzaam

Forum-Kamerlid Theo Hiddema denkt dat het ’heel erg moeilijk’ zal zijn om Otten te handhaven in het driekoppige partijbestuur. Het nieuws ligt immers op straat. „Dat geeft een vertrouwensbreuk.” Het is ’voor Thierry onwerkzaam’ als de mede-oprichter van de partij in het bestuur blijft, zegt Hiddema, die beaamt dat de twee een conflict hebben. „Dat loopt nu natuurlijk niet lekker.”

’Eervol’ wegwezen

Woensdagmiddag zette partijleider Baudet het conflict met Otten op scherp door op Twitter aan te kondigen dat het partijbestuur de beoogd fractieleider in de Eerste Kamer had gevraagd ’eervol terug te treden’ als medewerker van de Tweede Kamer. Otten noemde die aankondiging ’niet zo handig’ en zei dat er nog helemaal niets was besloten door het partijbestuur, waarvan hij nota bene deel uitmaakte. Dinsdag werd bekend dat Otten zijn penningmeesterschap neerlegde. De functie zou niet te combineren zijn met zijn fractievoorzitterschap van de Eerste Kamer.

Nu blijkt dat Otten is gedwongen terug te treden als penningmeester en dat het overige deel van het bestuur hem op een zijspoor zet vanwege de ’greep uit de kas’. Baudet en mede-bestuurder Rob Rooken proberen Otten uit het bestuur te zetten, maar Otten weigert te vertrekken. Het tweetal is Otten al een tijdje zat. Buiten de dubieuze betaling zou hij zich bovendien nogal ’paranoïde’ gedragen, zo weten bronnen bij de partij.

Patstelling

Volgens de statuten kan het partijbestuur een bestuurder niet ontslaan, waarmee een patstelling is ontstaan, of, zoals het in de verklaring op de website luidt: een ’doodlopende weg’. Daarom doet de partij nogmaals met een klem een oproep aan Henk Otten om af te treden als bestuurslid. Het is immers ’staand beleid bij Forum voor Democratie dat bestuursleden geen betaling ontvangen voor hun werk’. „Daarnaast is het volstrekt onacceptabel dat een penningmeester een dergelijke actie op eigen houtje onderneemt. Ook ontving Otten reeds een royaal salaris als medewerker van de Tweede Kamerfractie. Wij betreuren het dat Henk Otten de ernst van zijn vergrijp niet inziet, de affaire niet intern heeft willen oplossen en in de pers doet alsof er sprake is van een politieke richtingenstrijd binnen de partij om zo de aandacht af te leiden.”

Botsende ideeën

Toch speelt er achter de machtsstrijd in het partijbestuur wel degelijk een botsing van ideeën. Baudet is meer ideologische gedreven, Otten meer praktisch. De gewezen penningmeester zou meer een rechts-conservatieve VVD voorstaan en heeft weinig op met Baudets gedweep met de Klassieke Oudheid en de Renaissance.

Voedselvergiftiging

De hoofdrolspelers van de ruzie bij Forum voor Democratie hielden zich donderdag overigens de hele dag schuil. De vleugel in de Tweede Kamer waar partijleider Baudet en mede-oprichter Otten hun bureaus hebben, was uitgestorven. Telefoontjes bleven onbeantwoord. Baudet laat via de NOS weten dat hij thuisblijft wegens een ’voedselvergiftiging’. Partij-ideoloog en beoogd Eerste Kamerlid Paul Cliteur zegt niet te kunnen reageren vanwege een conferentie in Berlijn.

’Te rechts’

Afgelopen weekend uitte Otten in een interview nog stevige kritiek op Baudet. Die zou de partij te veel gebruiken als platform voor zijn eigen intellectuele interesses. Hij zou met bepaalde verwijzingen de partij bovendien te veel naar rechts manoeuvreren en de eigen mensen daarmee in de wind zetten. Baudet bekende dat hij was overvallen door het interview, maar vond de commotie maar overdreven. Ook volgens Hiddema was er weinig aan de hand.

Vergrootglas

De tweede man van Forum in de Kamer ligt zelf ook onder een vergrootglas vanwege een extra vergoeding van 24 duizend euro netto per jaar. De vergoeding geldt voor Kamerleden die verder dan 150 kilometer van het Binnenhof wonen, om verblijf in Den haag van te kunnen betalen. Hiddema staat ingeschreven in Maastricht, waar de advocaat kantoor houdt. Hij woont echter vooral in Amsterdam. Hiddema zegt dat hij gebruikmaakte van de vergoeding zonder er zelf bewust van te zijn. „Wist ik veel.” Hij zegt bereid te zijn dat geld als blijkt dat hij zich niet aan de regels heeft gehouden.