Nieuws/Binnenland
3514775
Binnenland

Raad van State blokkeert woningbouw

1000 woningen op Hembrugterrein in Zaanstad gaan niet door

Amsterdam - Het plan van de gemeente Zaanstad om het voormalige defensieterrein Hembrug te ontwikkelen tot woon- en werkgebied, is door de Raad van State vernietigd.

Zaanstad had het plan om het terrein in twintig jaar ontwikkelen tot een gemengd woon- en werkgebied met ruimte voor minimaal 1.000 woningen.

De rechters vinden dat dat alleen mogelijk is als in de toekomst blijkt dat voor deze woningen een aanvaardbaar geluidsniveau kan worden bereikt. Dat is nu niet het geval.

Het Amsterdamse Havenbedrijf en enkele bedrijven die gevestigd zijn op het industrieterrein Westpoort waren naar de rechter gestapt. Zij vreesden dat herontwikkeling van het Hembrugterrein ten koste zal gaan van hun eigen bedrijfsvoering en uitbreidingsmogelijkheden. Het Hembrugterrein ligt binnen de geluidszone van het industrieterrein Westpoort. De gemeenteraad van Zaanstad besloot echter gebruik te maken van de zogeheten ’zeehavennorm’, waardoor het onder bepaalde voorwaarden mogelijk is om woningen te bouwen met een maximale geluidsbelasting van 60 decibel. Een van die voorwaarden is dat het dan om een ’beperkte uitbreiding van bestaand woongebied’ moet gaan.

Het bestemmingsplan maakt echter meer dan 1.000 woningen mogelijk. „Dit is in dit geval naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak geen beperkte uitbreiding van bestaand woongebied. Daarom mocht de gemeenteraad de zeehavennorm niet toepassen. Alle planonderdelen die woningen mogelijk maken kunnen daarom niet overeind blijven, want zonder die zeehavennorm is de geluidsbelasting op de nieuwe woningen te hoog”, aldus de hoogste bestuursrechters, die het hele bestemmingsplan vernietigden.

Het is niet uitgesloten is dat de gemeente Zaanstad het Hembrugterrein in de toekomst alsnog kan ontwikkelen tot woon- en werkgebied. Dat kan alleen als blijkt dat dit „ruimtelijk aanvaardbaar” is, aldus de Raad van State. De gemeente Amsterdam wil de komende jaren in het Westelijk Havengebied ook 40.000 tot 70.000 woningen (Haven-Stad) bouwen. Onduidelijk is nog wat de gevolgen van deze uitspraak voor die plannen zijn.