Nieuws/Binnenland
3517413
Binnenland

Noord-Hollandse kinderopvang eist vaccinatie

ZWAAG - Als een van de eerste in Nederland vangt Kinderopvang Berend Botje geen kinderen meer op als ze niet zijn ingeënt tegen de bof, mazelen en rode hond, de zogenoemde BMR-vaccinatie. Meer dan 3000 kinderen zitten in de peuteropvang, buitenschoolse opvang of op een kinderdagverblijf van Berend Botje, verspreid over vijftig locaties en zeshonderd gastouders in Noord-Holland.

„Vanaf 1 juli worden kinderen alleen nog toegelaten tot de locaties als ze deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma”, zo staat in een brief aan ouders en verzorgers. „De aanleiding van ons besluit is dat wij een zo veilig mogelijke omgeving voor kinderen willen bieden, dat is ook een van onze kerntaken.” Als een kind om medische redenen niet, of nog niet kan worden gevaccineerd, bespreekt de Noord-Hollandse opvang mogelijke alternatieven met de ouders of verzorgers en de behandelend arts.

Met het besluit loopt de organisatie vooruit op een wet die moet regelen dat kinderopvangcentra niet-ingeënte kinderen kunnen weigeren. D66 diende het wetsvoorstel een halfjaar geleden in uit bezorgdheid over de afnemende vaccinatiegraad in Nederland. De Tweede Kamer moet er nog een besluit over nemen.

Eerder deze maand bleek dat kinderen op een Haagse crèche besmet waren met mazelen en in studentenhuizen in Utrecht brak de infectieziekte bof uit.

Uit een rondgang van de NOS langs circa honderd kinderdagverblijven, twee weken geleden, bleek dat een kwart al eens niet-gevaccineerde kinderen heeft geweigerd. Maar zolang de wet niet is aangenomen is het de vraag of ze dat mogen doen. Kinderdagverblijven mogen volgens de Geschillencommissie Kinderopvang niet discrimineren en in hun aannamebeleid mogen ze geen onderscheid maken tussen kinderen.

Maar de Raad van State zei recent dat er an sich geen wetgeving nodig is om een weigeringsbeleid te voeren. Al zijn er weer andere regels die de praktijk van zo’n weigeringsbeleid, zoals het vragen naar medische gegevens, weer moeilijk kunnen maken. De Raad van State zegt dat er meer duidelijkheid over nodig is. Of een weigeringsbeleid voeren nou mag of niet, dat is volgens de Raad van State dus onduidelijk en is aan de rechter.

Vanuit het kabinet laat staatssecretaris Van Ark (Sociale Zake) weten dat ze de zorgen van ouders en opvangen begrijpt over kinderen die niet zijn gevaccineerd. Een commissie zoekt nu uit wat voor maatregelen er mogelijk zijn tegen dit probleem en wat er nu al kan. Het kabinet heeft namelijk zelf ook niet duidelijk of het voeren van een weigeringsbeleid, zoals Berend Botje doet, nou volgens de huidige wet wel of niet mag.

D66-Kamerlid Rens Raemakers, die de inititatiefwet indiende, ziet ook dat het wellicht nu al mogelijk is om een weigeringsbeleid te voeren. Maar om kinderopvangen duidelijkheid te bieden en ervoor te zorgen dat zij niet hoeven te vrezen dat ze voor de rechter worden gesleept, hoopt hij dat zijn wet snel wordt aangenomen. „Mijn wet zorgt voor de broodnodige duidelijkheid.” Hij vindt het ’frustrerend’ dat veel andere partijen de noodzaak niet zien om zijn voorstel snel te behandelen in het parlement.