Nieuws/Binnenland
3564829
Binnenland

Onderzoek Amsterdam: verbod alcohol op bootje

Woensdag werd er nog geprotesteerd bij de ambtswoning van burgemeester Halsema. Ook wethouder Dijksma kreeg ervan langs.

Woensdag werd er nog geprotesteerd bij de ambtswoning van burgemeester Halsema. Ook wethouder Dijksma kreeg ervan langs.

Amsterdam - Er komt mogelijk een verbod op het drinken van alcohol voor schippers én opvarenden van bootjes in de grachten van Amsterdam. Een kleine meerderheid van de gemeenteraad stemde vandaag voor een onderzoek naar een drooglegging op het water. Vanaf 23 mei a.s. geldt bovendien dat het niet meer is toegestaan om met meer 12 personen op een bootje in de grachten te varen, behalve op Koningsdag.

Woensdag werd er nog geprotesteerd bij de ambtswoning van burgemeester Halsema. Ook wethouder Dijksma kreeg ervan langs.

Woensdag werd er nog geprotesteerd bij de ambtswoning van burgemeester Halsema. Ook wethouder Dijksma kreeg ervan langs.

Donderdagavond werd het nieuwe vaarbeleid dat wethouder Sharon Dijksma (Verkeer) behandeld in de gemeenteraad. Daar was afgelopen maanden veel protest tegen: er zou onder andere een nachtelijk vaarverbod worden ingevoerd, maar dat is teruggedraaid na veel inspraakreacties. Wel kan incidenteel nog een nachtelijk vaarverbod worden ingesteld.

Wel gaat vanaf 23 mei een verbod gelden om zonder ontheffing met meer dan 12 personen in een bootje te varen. Daarmee zou overlast op het water effectief kunnen worden aangepakt. D66-raadslid Jan-Bert Vroege diende een motie in om dat verbod los te laten op Koningsdag. Dan is er immers al veel reuring in de stad en zou de maatregel niet helpen bij het terugdringen van overlast. Dat plan werd aangenomen.

PvdA-raadslid Dennis Boutkan pleitte gisteren voor een onderzoek naar het verbieden van alcohol op de grachten voor schippers en opvarenden door burgemeester Halsema. Het verbod zou dan in de APV moeten worden opgenomen. Een meerderheid van de partijen (GroenLinks, PvdA, SP, Bij1 en CU) steunde dat plan. Voor 1 juli moet het onderzoek daarnaar aan de raad worden voorgelegd.

Elektrisch

Met het aannemen van het nieuwe vaarbeleid is ook de doelstelling vastgelegd dat alle (plezier)vaart in de Amsterdamse wateren vanaf 2025 elektrisch aangedreven moet zijn. Op dat voornemen was veel kritiek, onder andere van booteigenaren. Over het hele vaarbeleid, waarmee de gemeente Amsterdam eerder nat ging bij de Raad van State, waren bij raadspartijen veel twijfels. Zij vrezen dat door de bezwaren van bijvoorbeeld booteigenaren en rederijen opnieuw grote juridische risico’s ontstaan.