Nieuws/Binnenland
3590186
Binnenland

Parkeervergunning duurder, bezuiniging op mantelzorg en ambtenaren

Kwart miljard voor opknappen gammele kades Amsterdam

Werkzaamheden aan de Herengracht. Het beheer van Amsterdamse bruggen en kades is de afgelopen decennia verwaarloosd. Om dat aan te pakken zijn de komende jaren honderden miljoenen euro's nodig, erkent verkeerswethouder Sharon Dijksma.

Werkzaamheden aan de Herengracht. Het beheer van Amsterdamse bruggen en kades is de afgelopen decennia verwaarloosd. Om dat aan te pakken zijn de komende jaren honderden miljoenen euro's nodig, erkent verkeerswethouder Sharon Dijksma.

Amsterdam - Amsterdam maakt ruim een kwart miljard vrij voor het opknappen van kades, bruggen en wegen. Dat maakte de Amsterdamse wethouder van Financiën Udo Kock woensdag bekend. Er zijn echter twijfels of dat monsterbedrag wel voldoende zal zijn. Tegelijkertijd moeten Amsterdammers die een auto hebben dieper in de buidel tasten nu de bedragen voor parkeervergunningen zullen stijgen.

Werkzaamheden aan de Herengracht. Het beheer van Amsterdamse bruggen en kades is de afgelopen decennia verwaarloosd. Om dat aan te pakken zijn de komende jaren honderden miljoenen euro's nodig, erkent verkeerswethouder Sharon Dijksma.

Werkzaamheden aan de Herengracht. Het beheer van Amsterdamse bruggen en kades is de afgelopen decennia verwaarloosd. Om dat aan te pakken zijn de komende jaren honderden miljoenen euro's nodig, erkent verkeerswethouder Sharon Dijksma.

De hoofdstad moet een monsterbedrag reserveren voor het opknappen van kades en bruggen. Die zijn de afgelopen tientallen jaren zo ernstig verwaarloosd dat onveilige situaties kunnen ontstaan. Amsterdam trekt nu 289 miljoen uit voor het oplappen van de kades en bruggen. „Dit bedrag is voldoende voor de eerste noodmaatregelen en om een begin te maken met het herstel. Maar de kans dat het hierbij blijft lijkt me niet zo groot”, zegt wethouder Udo Kock. Onder andere de 135 miljoen die gereserveerd is voor de aanleg van een fietsbrug over het IJ (Javabrug) is hiervoor overgeheveld. Kock zegt echter dat de fietsbrug op een andere manier wordt gefinancierd.

Uit eerdere berekeningen blijkt dat de kosten voor het opknappen van de kades en bruggen per kilometer kade zo’n 20 tot 25 miljoen euro kost. Aangezien minstens 10 kilometer in zeer slechte staat is, zou in het gunstigste geval al 200 miljoen nodig zijn. Daarnaast moeten nog vele tientallen kilometers nader onderzocht worden. Ook dat gaat vele tientallen miljoenen kosten.

Toeristenbelasting

Tijdens de presentatie van de voorjaarsnota werd verder bekend gemaakt dat Amsterdam komende tijd veel gaat investeren in veiligheid, jeugdzorg, cultuur en scholen, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen. Een groot bedrag om de plannen te realiseren wordt opgehaald bij bezoekers van de stad: de opbrengst van de toeristenbelasting wordt met 105 miljoen euro verhoogd. Gasten in een hotel betalen naast een vast percentage van 7% toeristenbelasting straks ook per nacht 3 euro per persoon. Voor verblijf op campings wordt dat per nacht 1 euro. Als toeristen verblijven in woningen, zoals particuliere vakantieverhuur (Airbnb) wordt geen vast bedrag ingevoerd, maar gaat de bestaande heffing van 7% naar 10%. Het stadsbestuur stelt ook voor de vermakelijkhedenretributie (een heffing op amusement) te verhogen van €0,66 naar €1,50 per persoon. Bezoekers van festivals en evenementen, maar ook mensen die op een rondvaartboot stappen, krijgen daar onder andere mee te maken.

Voor de Amsterdammers zullen de lasten gematigd stijgen. Onder andere voor het aanvragen van een parkeervergunning moet dieper in de buidel worden getast. Ook worden de leges verhoogd en worden parkeerboetes opgehoogd.

Het college investeert wel extra in veiligheid: 8 miljoen in 2019 en 2020, en 5 miljoen per jaar vanaf 2021. Dit geld wordt ingezet voor het uitrusten van handhavers met bodycams en het tegengaan van ondermijning en radicalisering. Naar handhaving om overlast tegen te gaan en naar reiniging gaat volgend jaar 6 miljoen extra.

Jeugdzorg

Net als in veel andere gemeenten kampt ook de jeugdzorg in Amsterdam met fikse tekorten. De bijdrage van het rijk is niet hoog genoeg, het aantal cliënten stijgt en er zijn meer verwijzingen naar zwaardere zorg. Het college trekt daarom dit jaar en volgend jaar ruim 37 miljoen euro extra uit voor jeugdzorg, in afwachting van een hogere rijksbijdrage. Ook wordt de komende vier jaar 20 miljoen uitgetrokken om meer mensen met een uitkering naar werk te begeleiden. De stad kiest er ook voor om te snijden in eigen vlees: er wordt bezuinigd op de gemeentelijke organisatie. Door meer te digitaliseren, slimmer en efficiënter te werken en door minder overlap in advisering en beleid zal 50 miljoen per jaar bespaard worden.

Oppositiepartij VVD is niet te spreken over de plannen van het college. Er wordt immers ook fors bezuinigd op mantelzorg, noodopvang voor gezinnen en 24-uursopvang voor kwetsbaren. Wel worden 24-uurs opvanglocaties voor illegalen opgericht. „We missen ambitie bij dit college”, stelt fractievoorzitter Marianne Poot. „Ook zien we veel extra regels en belastingen die de Amsterdammer rechtstreeks in de portemonnee voelt, waaronder parkeerkosten, sporten en gemeentelijke diensten. Gelukkig gaat de gemeente haar ambtenarenbestand verder reorganiseren.”

De partij is onder andere boos over het ophogen van de bedragen voor parkeervergunningen. Uit een eerste doorrekening van de partij blijkt dat een stijging van zo’n 35 euro per vergunning reëel is. Raadslid Rik Torn: „Met 7,50 per uur voor parkeren in het centrum spant Amsterdam de kroon. Nergens is parkeren zo duur. Veel winkeliers, ook in winkelgebieden buiten het centrum, kampen met teruglopende klandizie als gevolg van exorbitante parkeertarieven. Maar hier blijft het helaas niet bij: de parkeervergunningen zouden gespaard blijven, zo beloofde het college, maar nu zien we tóch dat parkeervergunningen duurder worden.”