Nieuws/Binnenland
3594924
Binnenland

Syriërs leren taal, maar werken amper

Foto ter illustratie.

Foto ter illustratie.

Den Haag - De meeste Syriërs in Nederland zijn bezig met het leren van de Nederlandse taal, maar ze werken nog amper. Tweederde van de Syrische statushouders, dat zijn voormalige asielzoekers die inmiddels een vergunning hebben gekregen, had in 2017 geen werk en was ook niet werkzoekend.

Foto ter illustratie.

Foto ter illustratie.

Dat blijkt uit een studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) die vandaag wordt gepresenteerd. Maar liefst 80 procent volgde een taalcursus, aan de andere kant deed slechts 11 procent van de Syriërs betaald werk. Er wordt dus wel geparticipeerd in de samenleving maar het combineren van taallessen, met werk én school, zoals het kabinet graag ziet, komt vrijwel niet voor.

In het rapport wordt op een rij gezet in hoeverre verschillende vormen van participatie - zoals werk, school, taalcursus en stages - worden gecombineerd door Syriërs in Nederland. De onderzoekers hebben een top tien gemaakt van de combinaties die het meest voorkomen. Nummer één daarin is de groep die alleen een taalcursus volgt (25 procent) en dat dus niet combineert met een andere vorm van participatie. De groep die de taalcursus combineert met vrijwilligerswerk is daarna het grootst (12 procent), gevolgd door de combinatie van taalcursus en stage (8 procent).

Psychisch ongezond

Uit het onderzoek blijkt eveneens dat vier op de tien Syriërs psychisch ongezond zijn. Ze zijn bijvoorbeeld vaak somber, ’down’ of erg zenuwachtig en niet vaak kalm, rustig en gelukkig. Dat heeft met de oorlog in het thuisland te maken, maar ook zeker met problemen die ze zijn tegengekomen tijdens de vlucht, zoals mensensmokkelaren. Tegelijkertijd hebben relatief weinig Syriërs (8 procent) contact of contact gehad met een psychiater of psycholoog.

Binnen de groep Syriërs zijn grote verschillen. Zo zien de onderzoekers: „Een kwart is sterk op Nederland en Nederlandse contacten gericht en heeft betrekkelijk progressieve opvattingen.” Maar aan de andere kant richt ruim een derde zich vooral op de Syrische groep en onderschrijft vaker traditionele waarden. Het valt de onderzoekers wel op dat Syriërs goed aangehaakt zijn op sociaal gebied: „Ze hebben veel sociale contacten met autochtone Nederlanders, een opmerkelijk groot deel voelt zich Nederlander en velen voelen zich thuis en zijn tevreden met hun leven hier.”