Nieuws/Binnenland
361463461
Binnenland

VVD en CDA willen strenger beleid

’Visumplicht overwegen bij kansloze asielzoekers’

Vorig jaar zijn 14.000 vluchtelingen die geen verblijfsvergunning krijgen en ons land moesten verlaten, plotseling verdwenen.

Vorig jaar zijn 14.000 vluchtelingen die geen verblijfsvergunning krijgen en ons land moesten verlaten, plotseling verdwenen.

Amsterdam - Regeringspartijen VVD en CDA willen paal en perk stellen aan asielzoekers die met kansloze aanvragen toch de gelegenheid krijgen om in Nederland te verblijven.

Vorig jaar zijn 14.000 vluchtelingen die geen verblijfsvergunning krijgen en ons land moesten verlaten, plotseling verdwenen.

Vorig jaar zijn 14.000 vluchtelingen die geen verblijfsvergunning krijgen en ons land moesten verlaten, plotseling verdwenen.

Deze week werd bekend dat vorig jaar 14.000 vluchtelingen die geen verblijfsvergunning krijgen en ons land moesten verlaten, plotseling zijn verdwenen. Dat is een meerderheid van de afgewezen asielzoekers (54 procent) en een forse stijging van tweeduizend in vergelijking met de jaren ervoor. Het is onbekend waar ze verblijven. Veel betrokkenen vrezen in de illegaliteit. Zo verdween zeer recent een groep van meer dan honderd Moldaviërs uit een sporthal in Budel, toen bleek dat zij hier geen kans op een verblijfsvergunning maken. Ook van hen is het onduidelijk waar ze naartoe gegaan zijn. Ook andere groepen Moldaviërs probeerden hiet een verblijfsvergunning te krijgen, terwijl dat voor hen uitgesloten is. Dat geldt ook voor ’veiligelanders’ uit bijvoorbeeld Marokko.

Rotzooi trappen

„Om in de toekomst te voorkomen dat gelukszoekers naar Nederland komen, wil de VVD een heel ander asielstelsel waarbij een asielaanvraag überhaupt niet hier mogelijk is, maar in de regio”, zegt VVD-Kamerlid Becker. Bovendien wil de VVD dat asielzoekers uit veilige landen als Marokko en Algerije sneller vastgezet kunnen worden tot hun uitzetting. „Om er zeker van te zijn dat ze geen rotzooi trappen en echt het land verlaten.” Becker wil bovendien dat illegaliteit strafbaar wordt gesteld, een pleidooi waar het CDA eerder ook al mee kwam. „Maar D66 en de ChristenUnie blokkeren dat in de huidige coalitie.”

Madeleine van Toorenburg (CDA)

Madeleine van Toorenburg (CDA)

De PVV wil illegalen weren door de grenzen helemaal te sluiten. CDA-Kamerlid Van Toorenburg noemt het ’verontrustend’ dat de Moldaviërs spoorloos konden verdwijnen. „Als ze verdwijnen en we krijgen er overlast van, dan moet de staatssecretaris ingrijpen. Als ze echt vertrokken zijn, mooi.” Van Toorenburg wil er snel een debat over voeren en kijkt voor een oplossing specifiek naar Moldavië. „Als het de verkeerde kant op gaat, moet de noodrem van de visumplicht worden overwogen.”

Wachttijden zijn opgelopen

SP-Kamerlid Van Dijk noemt het ’moeilijk uit te leggen’ dat Moldaviërs met kansloze aanvragen massaal naar Nederland komen en spoorloos verdwijnen als duidelijk wordt dat ze geen aanspraak maken op een verblijfsvergunning. „Het begint ermee dat ze visumvrij richting Nederland kunnen reizen.” Daar wil Van Dijk zo snel mogelijk een einde aan maken. „Door bezuinigingen zijn de wachttijden enorm opgelopen. Terwijl kansloze asielaanvragen wat ons betreft zo snel mogelijk moeten worden afgehandeld. De procedure duurt veel te lang, waardoor nogal wat asielzoekers verdwijnen.”

Dat had volgens hem met de Moldaviërs nooit mogen gebeuren. „Daarom stellen wij voor: een veel snellere asielprocedure waarbij liefst binnen enkele dagen duidelijk wordt of de persoon recht heeft op asiel of niet. Heb je geen recht op asiel, dan moeten autoriteiten (IND/DT&V) erop toezien dat de persoon daadwerkelijk uit Nederland vertrekt. Zo voorkomen we dat kansloze asielzoekers de benen nemen.”

Tienduidenden illegalen in ons land

Volgens Amnesty International telt Nederland ’enkele tienduizenden illegalen’. Onderzoeksinstituut WODC van het ministerie van J&V schatte in 2013 – het meest recente onderzoek – dat er 35.530 illegalen in Nederland verbleven. Dat is een groep die groter is dan het aantal inwoners van de complete gemeente Meppel.

Er is een mogelijkheid om asielzoekers in vreemdelingendetentie te zetten. Deskundigen van Justitie vertellen echter dat dit in de praktijk erg ingewikkeld is, omdat opsluiten alleen kan als wordt voldaan aan strenge Europese regels. Er moeten aanwijzingen zijn dat iemand zich onttrekt aan toezicht of een gevaar is voor de openbare orde. Detentie moet een uiterst middel zijn, anders gaat de rechter niet akkoord.

Bovendien mag een asielzoeker dan zes maanden worden vastgezet, wat na verlenging maximaal achttien maanden kan worden. Dat laatste gebeurt zelden. Daarna kan een vreemdeling alsnog gaan en staan waar hij of zij wil.