Nieuws/Binnenland
3625218
Binnenland

Amsterdam wil bouw 10.000 woningen in Havengebied versnellen

Beeld ter illustratie.

Beeld ter illustratie.

Amsterdam - Amsterdam wil de bouw van 10.000 woningen in Haven-Stad in het Westelijk Havengebied 4 tot 7 jaar naar voren halen. Dat is dinsdag door het stadsbestuur besloten.

Beeld ter illustratie.

Beeld ter illustratie.

In het Westelijk Havengebied moeten de komende decennia 40.000 tot 70.000 woningen komen. Volgens de gemeente is een spoedige aanleg van een hoogwaardige openbaar vervoersverbinding cruciaal om het de plannen succesvol te laten worden. Die infrastructuur moet al aangelegd zijn voor massaal woningen gebouwd zijn.

De versnelling van de woningbouw in Haven-Stad heeft vooral betrekking op de randen van het gebied, waar het openbaar vervoer per bus op korte termijn wordt verbeterd. In het gebied zitten veel (industrie)bedrijven. Het stadsbestuur onderzoekt nu of binnen de afspraken van een eerder convenant al eerdere planvorming en woningbouw mogelijk is, zonder dat de bedrijfsvoering van de bedrijven hierdoor wordt belemmerd.

Volgens wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening) is het versnellen van de plannen hard nodig. „Amsterdam groeit als kool en komende jaren staan we voor een enorme opgave om te zorgen dat alle Amsterdammers hier kunnen wonen. Haven-Stad is één van de plekken waar we door sneller te gaan bouwen, de druk op de woningmarkt kunnen verlichten. Maar versnellen kan alleen als er aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan: er moet een goede OV-verbinding komen en de afspraken met de bedrijven in het Havengebied moeten worden gerespecteerd. Daarnaast is het van groot belang dat we de hele stad, bewoners en bedrijven, betrekken bij het ontwikkelen van dit nieuwe stuk stad. En dat we met elkaar het gesprek voeren over de vraag: wat voor stad willen we zijn en wat hebben we nodig, bijvoorbeeld aan groen en maatschappelijke voorzieningen, om dat te bereiken?”

Doortrekken van de Noord/Zuidlijn

De gemeente doet momenteel samen met de Vervoerregio, Schiphol en ProRail, nader onderzoek naar mogelijke tracés en de kosten van zowel het doortrekken van de Noord/Zuidlijn als het sluiten van de „Kleine Ring”, het doortrekken van de metro van halte Isolatorweg in het Westelijk Havengebied naar Amsterdam Centraal. Alleen dat plan uitvoeren kost al vijftien jaar, maar is wel noodzakelijk om van Haven-Stad een ’verkeersluwe wijk’ te kunnen maken. Eerder is besloten dat er per vijf nieuw te bouwen woningen slechts één parkeerplek wordt gerealiseerd.