Nieuws/Opmerkelijk
3641529
Opmerkelijk

’Hogere temperatuur op kantoor bevordert productiviteit vrouwen’

Een goede draai aan de thermostaat moet ervoor zorgen dat je sneller gaat pennen of tikken.

Een goede draai aan de thermostaat moet ervoor zorgen dat je sneller gaat pennen of tikken.

Wanneer een vrouw klaagt over de te lage temperatuur op de werkplek blijkt dit niet alleen het comfort te schaden. Uit een onderzoek dat woensdag werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS One komt naar voren dat de productiviteit van vrouwelijke werknemers toeneemt wanneer de thermostaat op een hogere temperatuur staat.

Een goede draai aan de thermostaat moet ervoor zorgen dat je sneller gaat pennen of tikken.

Een goede draai aan de thermostaat moet ervoor zorgen dat je sneller gaat pennen of tikken.

Uit eerder wetenschappelijk onderzoek bleek bovendien dat de meeste kantoren moderne klimaatbeheersingssystemen gebruiken. Die zijn gebaseerd op het metabolisme van een gemiddelde man. En dat blijkt de productiviteit van vrouwelijke werknemers niet te beïnvloeden: de ideale temperatuur om optimaal werk te verzetten ligt voor vrouwen bijna 5 graden hoger dan die voor mannen.

„Werkgevers investeren veel in het productiever maken van hun mensen”, vertelt Tom Chang, universitair hoofddocent financiën en bedrijfseconomie aan de Marshall universiteit in Zuid-Californië aan CNN. „Uit deze studie blijkt dat wanneer je alleen om geld of productiviteit van je werknemers geeft, je ook wel geïnteresseerd zult zijn in het verhogen van de temperatuur in je kantoorgebouwen”, aldus Chang.

Uit de recente onderzoeksresultaten komt namelijk naar voren dat vrouwen beter scoren op wiskundige en verbale testen wanneer de verwarming op een hogere stand staat. Zo’n 543 studenten namen deel aan het onderzoek en de testen vonden plaats in kamers waarin de temperatuur verschilden tussen de 16,19 en 32,57 graden.

Harder pennen

Er werd een verband gevonden tussen de warmte in de kamer en de betere score op de toetsen. Bij het verhogen van de temperatuur met 1 graden Celsius wisten de vrouwen ook het aantal correcte wiskundevragen met 1,776% toe te laten nemen. „Een statistisch zeer significant resultaat”, aldus co-onderzoeker Agne Kajackaite.

„Wat we ondervonden is dat de temperatuur niet alleen het welzijn beïnvloedt, maar dat het ook de prestaties van dingen die er toe doen stuurt. En hoe hard je ook probeert, je productiviteit afhangt van de temperatuur”, aldus onderzoeker Chang. „En het gaat hier niet om extreme temperaturen”, besluit hij.