Nieuws/Binnenland
3644217
Binnenland

Honderdduizenden asbestdaken in Nederland

Een schuurtje wordt ontdaan van asbest op het dak.

Een schuurtje wordt ontdaan van asbest op het dak.

DEN HAAG - Nederland telt vele honderdduizenden daken waarin asbest is verwerkt. Het wetsvoorstel om alle asbesthoudende daken vanaf 2025 te verbieden, waarover de Eerste Kamer dinsdag debatteert, kan voor de eigenaren een dure aangelegenheid worden.

Een schuurtje wordt ontdaan van asbest op het dak.

Een schuurtje wordt ontdaan van asbest op het dak.

De Omgevingsdienst regio Utrecht brengt het aantal asbestdaken in Nederland in kaart. In 182 gemeenten bevinden zich bijna 400.000 daken waarin asbest zit, met een totale oppervlakte van bijna 60 miljoen vierkante meter. Van 173 gemeenten zijn de aantallen nog niet bekend. De kaart is gemaakt op verzoek van de Tweede Kamer en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Veel gemeenten geven al voorlichting over het verbod op asbesthoudende daken. Ze schrijven de eigenaren aan en zoeken samenwerking met collectieve aanbieders van vervangende daken. Landelijk wordt er gewerkt aan een stimuleringsfonds, waar dakeigenaren kunnen lenen om hun asbesthoudende dak te vervangen.

Illusie

Eigenaren van asbesthoudende daken noemden het wetsvoorstel eerder al een illusie. Er zijn zo veel onduidelijkheden en tekorten, dat eigenaren van huizen met asbestdaken niet weten waar ze aan toe zijn. Ze kijken het voorlopig dus maar aan, stelde de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen.

De Vereniging Eigen Huis noemde het verbod onuitvoerbaar. „Huiseigenaren krijgen geen hulp, kunnen de sanering en vervanging van het dak niet betalen en worden aan hun lot overgelaten. De sanering van een asbestdak kost al snel 20.000 euro en dat kan in veel gevallen veel hoger uitpakken.”