Nieuws/Binnenland
3658476
Binnenland

Volkert van der Graaf doet aangifte om laster

UTRECHT - De man die ooit politicus Pim Fortuyn een kogel door het hoofd joeg, heeft dinsdag aangifte gedaan tegen CDA-Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg en oud-VVD-Kamerlid Han ten Broeke vanwege smaad en laster. De veroordeelde aanslagpleger vindt dat de uitspraken over hem van de twee zaterdag in het radioprogramma WNL Op Zaterdag niet door de beugel kunnen, meldde zijn advocaat Willem Jebbink.

Het tweetal gaf commentaar op de berichtgeving dit weekend dat Van der Graaf, die Fortuyn doodde in 2002, zich niet aan de voorwaarden van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling zou houden. Van der Graaf is niet geëmigreerd, wat een van de argumenten was om van zijn meldplicht af te komen. Volgens Jebbink stelden de CDA’er en VVD’er „ten onrechte” dat zijn cliënt zich niet aan de voorwaarden van zijn invrijheidstelling houdt en misbruik maakt van de rechtsstatelijke vrijheden.

Volgens de advocaat wordt zijn cliënt neergezet als iemand die onbetrouwbaar is en zich niet aan de voorwaarden houdt. „Maar dat heeft hij altijd wel gedaan. Wij willen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met wat er publiekelijk over hem gezegd wordt”, aldus Jebbink. Het mag niet zo zijn dat Van der G. „vogelvrij is en dat iedereen maar van alles over hem zegt”, ook omdat dit weer tot onterechte commotie leidt, vindt de advocaat.

Jebbink hekelt dat juist politici „voor eigen politiek gewin” onwaarheden verkondigen over zijn cliënt. „Het klopt niet en het moet gestopt worden”, zegt hij. Hij ziet dat door dit soort beweringen opnieuw een publieke en politieke discussie losbarst over de aanscherping van de voorwaarden voor zijn cliënt. Het Openbaar Ministerie (OM) kan hierover besluiten.

Volgens Jebbink is het emigratieverhaal een eigen leven gaan leiden en was het een van de vele argumenten om van de meldplicht af te komen. De kern was dat het geen zin meer had omdat er geen recidivegevaar is, aldus de advocaat. Hij deed dinsdagochtend namens zijn cliënt aangifte bij de hoofdofficier van justitie in Utrecht.

Advocaat Richard van der Weide van de familie Fortuyn laat weten dat het eenieder in Nederland die meent slachtoffer van een strafbaar feit te zijn, vrij staat aangifte te doen. ,,Het is aan de officier van justitie om daarop een beslissing te nemen.”

De advocaat heeft namens de familie het OM benaderd omdat hij wil weten in hoeverre de door Van der G. uitgesproken emigratievoornemens een rol hebben gespeeld bij de herziening van de meldplicht. ,,Ook al is dat argument niet genoemd in het vonnis, we willen toch graag weten in welke mate dat argument aan de orde is geweest bij de gesprekken tussen Van der G. en de staat. Het OM heeft zich daarover nog niet uitgelaten.”