Nieuws/Binnenland
3664111
Binnenland

Brandweercommandant Leen Schaap moet vertrekken

Amsterdam - Brandweercommandant Leen Schaap van Amsterdam-Amstelland moet zeer tegen zijn zin per 1 oktober vertrekken. Dat heeft burgemeester Halsema van Amsterdam in haar hoedanigheid als voorzitter van de veiligheidsregio besloten. Al langer was er vanaf de werkvloer veel kritiek op zijn handelen.

Vorig jaar werd het contract met Schaap nog door de Veiligheidsregio (toen onder leiding van VVD’er Bas Eenhoorn) verlengd met drie jaar. Dit was een symbolische daad om hem ‘rugdekking’ te geven vanuit de leiding. Afgelopen tijd kwam vanaf de werkvloer veel kritiek op Schaap. In een persbericht wordt nu gesteld dat Schaap de keuze van Halsema betreurt, maar respecteert.

Deze week nog lieten brandweerlieden van de kazerne Willem in Oost hun afkeur voor de korpsleiding openbaar blijken: er werd in alle vroegte een spandoek voor de kazerne opgehangen met de tekst dat de korpsleiding de zwakste schakel is.

Petitie

Ongeveer vierhonderd van de bijna vijfhonderd professionele spuitgasten van het Amsterdamse korps zegden onlangs via een petitie het vertrouwen op in de korpsleiding. Daar werd verder niets mee gedaan. Ook politiek niet. De brandweerlieden kondigden aan de komende weken hun onvrede op verschillende manieren te blijven uiten.

Het conflict ligt vooral in de dubbele moraal die momenteel binnen het korps heerst. De werkvloer wordt aangepakt, omdat er sprake zou zijn van een groot integriteitsprobleem. Elk geval van discriminatie, racisme, kritiek op de korpsleiding en een lidmaatschap van de Hells Angels wordt bestraft.

Zelf ook niet onberispelijk

De korpsleiding bleek zelf echter ook niet onberispelijk. Zo moest commandant Schaap zich in zijn eerdere loopbaan als politieagent verantwoorden voor het accepteren van concertkaartjes zonder te betalen. Ook zou hij een collega een onderhandse lening hebben verschaft. Zaken die hij niet meldde. Ondanks de integriteitskwesties rond de commandant volgden er geen consequenties voor Schaap. Ook een plaatsvervangend commandant kreeg een disciplinaire straf nadat hij werd beschuldigd van seksuele intimidatie. Ook dat bracht de korpsleiding niet actief naar buiten.

Op het intranet van de brandweer reageren Harm Balk en Robert Bonnema op het vertrek, dat zij ‘betreuren’. “Wij weten dat een deel van de collega’s blij zal zijn met het vertrek van Leen. Anderen zullen schrikken en het ook echt jammer vinden of zich zorgen maken over het vasthouden van de ingezette lijn. Dit bericht zal dan ook met gemengde gevoelens ontvangen worden. Maar de opdracht vanuit het Veiligheidsbestuur, om door te gaan met de ingezette lijn van modernisering staat fier overeind. Daar gaan we, samen met jullie, onverminderd mee door. De verdere modernisering van de brandweer en de daarvoor nog te nemen stappen zijn niet afhankelijk van één persoon. Dat doen we allemaal samen.”