Nieuws

Gochme naast grote snelheid

Slimme Hollandse handel rust op interne training

Door Theo Besteman

Druk van beurshandel is vaak teveel voor afgestudeerden.

Druk van beurshandel is vaak teveel voor afgestudeerden.

FOTO BURO DIJKSTRA

Amsterdam - Nederlandse handelaren vernieuwden de financiële wereld. Ze verkochten in 1606 het eerste aandeel, en maken nu slimme flitshandelconstructies. Maar een opleiding voor beurshandelaar ontbreekt. Het geheim achter Hollands succes zit in de interne scholing.

Druk van beurshandel is vaak teveel voor afgestudeerden.

Druk van beurshandel is vaak teveel voor afgestudeerden.

FOTO BURO DIJKSTRA

„Obligaties leren berekenen blijkt iets heel anders dan ermee handelen in een snel vernieuwende markt en een stressvolle omgeving”, verklaart AFS Group-directeur Hein Siemerink in Beursplein 5 de noodzaak van zijn maandenlange interne opleiding bij deze financiële dienstverlener.

Een rondgang in Amsterdam dat alle handelsbedrijven kiezen voor bijvoorbeeld afgestudeerde econometristen, economen of computerwetenschappers. Maar allen worden daarna intern getraind voor de handel.

Geen opleiding

„We zijn een combinatie van quants (rekenkundigen, red.) en economen. Iedere nieuwkomer hier wordt door ons getraind, er is buiten geen opleiding voor dit vak”, zegt Marcel Voogel, directeur van arbitragefonds Mint Tower. ,,Het technische van de handel, de druk en alertheid moet je hier van begin af leren.”

Alle handel verloopt weliswaar via computerschermen, maar de oude Hollandse handelsgeest blijft onderscheidend. ,,Dat je dankzij je kennis iets toevoegt voor klanten en je concurrent daarmee voor kunt blijven”, typeert ex-ABN Amro-handelaar Voogel.

,,Vroeger hadden alle banken hele leerstraten, zeer gedegen en brede opleidingen. Maar vanwege de snelheid en kosten is dat niet meer denkbaar”, zegt directeur Klaas Kroot van opleider FOI. ,,Wij worden ingeschakeld wel met experts van de werkvloer om snel praktische deskundigheid te bieden die morgen toepasbaar is.”

Gaming

Universiteiten tonen naast handelsstrategieën veel praktijkvoorbeelden, soms met gaming als testfase. ,,Maar het is nog onvoldoende om handelaar te worden. Die moet meedraaien, aanvoelen en alle regels kennen. Je moet leren hoe je financieel verlies en de stress moet dragen.”

Omgaan met veel geld maakt opeens heel andere gevoelens los. ,,Die spanning en tijdsdruk, daarin leren werken, dat kan niet vanuit een boekje. Anders zat heel Nederland hier te handelen”, zegt Bert Muller van beursbedrijf Gets dat ook handelsschermen als simulator aanbiedt.

,,De best goede opleidingen zijn niet voldoende om handelaar te kunnen worden”, zegt voormalig handelaar Omar Abedellaoui, die eerder in Londen werkte. ,,Je moet gewoon meedraaien, je moet het hele handelsuniversum onder hoogspanning leren begrijpen, vooral hoe je omgaat met risico’s binnen strenge regelgeving. Vroeger was het: buy low, sell high, nu moet je dat beheersen maar technologisch scherp zijn en de complianceregels beheersen die regelmatig veranderen”, zegt hij.

,,De Nederlandse VOC gaf het eerste aandeel uit, ons financiële centrum is al decennia een van de meest vernieuwende, de financiële sector is een van de belangrijkste in Europa. Ondanks al die traditie is er geen opleiding tot handelaar. Dat blijft verbazen”, zegt Arno Kanters, business manager van Webb Traders.

Samenwerking

Deze market maker zoekt nadrukkelijk samenwerking met universiteiten. Zijn handelaren geven masterclasses voor wie optiehandelaar wil worden. Iedere nieuwkomer die binnenstapt krijgt een gedegen training. ,,Naast de theorie, moet je ook de druk aan kunnen. We werken ook vanuit de Nederlandse handelsgeest die ver teruggaat: slim, ambitieus en positief zijn.”

Handelaren moeten geestelijk sterk zijn en tegen een stootje kunnen. ,,Hoe ga je bijvoorbeeld om met verlies als je positie in Unilever tegen je ingaat, wat is nu je strategie. We trainen vooral hoe je voorbereid moet zijn. Het blijft het learning-on-the-job”, zegt Kanters van Webb Traders.

Gevoel

Een gevoel voor getallen blijft onontbeerlijk. Wat is de afstand tussen Amsterdam en Australië, is een ogenschijnlijk eenvoudige vraag die Webb aan sollicitanten stelt. ,,Je mag er best iets naast zitten. De aarde is 40.000 kilometer in omvang, de reis is iets minder dan de helft. Wie drieduizend kilometer zegt mist dat gevoel dus. Maar daarnaast zijn handelsgeest en gochme onontbeerlijk”, stelt Kanters van Webb Traders, dat vanwege zijn vindingrijkheid voor de beursgong op Wall Street werd uitgenodigd.

,,Ze hadden ons als slimme Nederlandse partij in de smiezen. Dat Amerikaanse obligatieplatforms nu in Nederland komen rondkijken is ook vanwege de combinatie van marktkennis en expertise van onze regelgevers.”

Interne trainingen

Ook hogesnelheidshanelaren Optiver, IMC en Flow Traders sturen personeel doorlopend naar interne trainingen. Voor deze bedrijven geldt net als bij banken dat het element computergestuurde handel enorm is toegenomen. Die omgeving met telkens nieuwe rekenmodellen verandert voortdurend.

Beurshandelaren bij banken, zonder uitzonder hoogopgeleid, ,,worden onderworpen aan een regime van permanente educatie”, verzekert bankenvereniging NVB.

Daarin heeft de Stichting Dutch Securities Institute (DSI) een cruciale rol. Zij verstrekt keurmerken aan instellingen en effectenhandelaren die met klanten werken. Om voor het keurmerk in aanmerking te komen, moeten de handelaren doorlopend in training, die als pittig geldt, en onderling geldt bindend tuchtrecht.

Kwaliteitsstempel

,,De meeste werkgevers bij financiële instellingen willen dat hun medewerkers die met klanten werken DSI-gedertificeerd zijn”, aldus de zegsman. ,,Als Nederlands kwaliteitsstempel.”

Daghandelaren die voor eigen rekening werken, en geen contact met klanten hebben, kunnen zich bij DSI registreren om er een algemene opleiding te volgen. „Daar zit dan kennis, vakbekwaamheid en training in integriteit in, en een onderdeel high frequency trading”, aldus de zegsman.