Nieuws/Binnenland
3675309
Binnenland

Besluit om 75.000 euro uit te keren één dag voor verkiezingen genomen

Amsterdam: begrip over ’ophef’ na gouden handdruk Van Gils

Topverdiener Arjan van Gils mocht op kosten van de gemeente Amsterdam bij een chique universiteit leren hoe een goed commissaris zich moet gedragen.

Topverdiener Arjan van Gils mocht op kosten van de gemeente Amsterdam bij een chique universiteit leren hoe een goed commissaris zich moet gedragen.

Amsterdam - Het stadsbestuur van Amsterdam heeft ’begrip voor de ophef’ die is ontstaan na het verstrekken van een gouden handdruk van 75.000 euro aan Arjan van Gils, de voormalig gemeentesecretaris van Amsterdam. Hij werkt tegenwoordig als D66-wethouder in Rotterdam.

Topverdiener Arjan van Gils mocht op kosten van de gemeente Amsterdam bij een chique universiteit leren hoe een goed commissaris zich moet gedragen.

Topverdiener Arjan van Gils mocht op kosten van de gemeente Amsterdam bij een chique universiteit leren hoe een goed commissaris zich moet gedragen.

Van Gils was al topverdiener bij de gemeente Amsterdam (zo’n 185.000 euro), maar kreeg in januari 2019 (twee maanden voor hij startte als wethouder in Rotterdam) nog 75.000 euro van Amsterdam overgeboekt. Volgens Meliani heeft het vorige stadsbestuur een dag voor de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar (20 maart 2018) besloten om Van Gils eervol te ontslaan en hem per 1 januari 2019 75.000 euro toe te kennen.

Volgens wethouder Touria Meliani (GroenLinks) ligt de verantwoordelijkheid voor die gouden regeling dus bij het vorige college, maar is er gehandeld binnen de grenzen van de wet. Zowel bij een onvrijwillig als vrijwillig ontslag mag de gemeente maximaal 75.000 euro uitkeren. „Desalniettemin vindt het college dat regelingen waarbij hoge vergoedingen worden uitgekeerd in het algemeen niet goed passen in de maatschappelijke context en dat deze waar mogelijk voorkomen dienen te worden”, aldus Meliani. Zij stelt dan ook dat dit stadsbestuur ’zorgvuldig kijkt naar dergelijke regelingen en naar de toepassing en onderbouwing daarvan’. „Het huidige college is van mening dat het verstrekken van ontslagvergoedingen in de toekomst waar mogelijk moet worden voorkomen.”

Twijfels

Uit een verslag van de accountant kon echter worden opgemaakt dat er twijfels over de rechtmatigheid waren, omdat de gemeente Amsterdam geen urenregistratie bijhield gedurende de periode dat Van Gils door de gemeente gedetacheerd werd bij de Veiligheidsregio Den Haag en Rotterdam (van 3 juli 2018 tot 1 januari 2019). „De gemeente heeft de urenbesteding van de ingezette 12 uur per week niet geregistreerd, omdat de gemeente Amsterdam niet beschikte over een registratiesysteem voor dergelijke gevallen”, erkent Meliani. „Doordat de urenbesteding van de 12 uur per week niet is geregistreerd, kan de ACAM (accountant, red.) niet vaststellen of er sprake is van non-activiteit. Deze casus is aanleiding geweest om voor dit soort gevallen een urenregistratie in te voeren om onduidelijkheden ten aanzien van de urenbesteding en de verantwoording hiervan voortaan te voorkomen.”

De kwestie wordt volgende week nog behandeld in de gemeenteraad.