Nieuws/Binnenland
369796585
Binnenland

Studenten vragen vaak gratis aanvullende beurs niet aan

DEN HAAG - Een kwart van de eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs die recht hebben op een aanvullende beurs, maakt daar geen gebruik van. Daardoor lopen 8650 studenten naar schatting gemiddeld 175 euro aan maandelijkse beurs mis. Het Centraal Planbureau, dat onderzoek deed naar het onderwerp, noemt het opvallend dat een aanzienlijk deel van deze studenten wél gebruikmaakt van leenfaciliteiten van de Dienst Uitvoering Onderwijs, DUO.

„Terwijl de voorwaarden voor de lening veel minder gunstig zijn dan die van de aanvullende beurs. Deze groep leent dus mogelijk onnodig geld”, aldus het CPB. Lyle Muns, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) noemt het een „kwalijke zaak.” Hij denkt dat het komt door gebrek aan voorlichting. Daardoor „weten veel studenten niet dat zij voor een aanvullende beurs in aanmerking komen. Dergelijke studenten hebben echter wel financiële hulp nodig om hun huur, studie en levensonderhoud te betalen. Zij steken zich momenteel onnodig in torenhoge schulden. Elke middelbare scholier zou in de klas voorlichting moeten krijgen over de studiefinanciering.”

Het CPB onderschrijft dat en suggereert dat aanpassingen in de aanvraagprocedure of de voorlichting kunnen voorkomen dat studenten inkomensondersteuning mislopen en zich eventueel onnodig in de schulden steken.

De aanvullende beurs is bedoeld voor het financieel ondersteunen van studenten met ouders met een lager inkomen. Hiermee wil de overheid de toegankelijkheid van het onderwijs waarborgen. De hoogte is afhankelijk van het inkomen van de ouders en nog een aantal andere factoren. Het maximale bedrag kan oplopen tot ongeveer 400 euro per maand. Als de student binnen tien jaar een diploma haalt, wordt de beurs omgezet in gift. Dit in tegenstelling tot een lening, die altijd moet worden terugbetaald. In totaal maken zo’n 29.200 eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs gebruik van een aanvullende beurs.