Nieuws/Binnenland
373507526
Binnenland

JA21 wil opvang veiligelanders verplaatsen: ’Asielzoekers naar Curaçao’

Elke dag melden zich gemiddeld zo’n 200 mensen in Ter Apel. „We blijven de komende maanden met mensen door het land zeulen”, zegt een COA-woordvoerder.

Elke dag melden zich gemiddeld zo’n 200 mensen in Ter Apel. „We blijven de komende maanden met mensen door het land zeulen”, zegt een COA-woordvoerder.

Den Haag - Nederland moet de asielprocedure voor asielzoekers uit veilige landen verplaatsen naar het Caribisch deel van het koninkrijk. Dat voorstel doet JA21. Het zou dan gaan om zelfstandige landen binnen het koninkrijk als Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Ook partijen als VVD en PVV willen migratiedeals met landen buiten de EU.

Elke dag melden zich gemiddeld zo’n 200 mensen in Ter Apel. „We blijven de komende maanden met mensen door het land zeulen”, zegt een COA-woordvoerder.

Elke dag melden zich gemiddeld zo’n 200 mensen in Ter Apel. „We blijven de komende maanden met mensen door het land zeulen”, zegt een COA-woordvoerder.

De partij doet het voorstel in navolging van Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, die de asielprocedure willen verplaatsen met Rwanda. Maar waar Nederland in dat land zou stuiten op andere wetgeving, kan opvang terugsturen van veiligelanders vanuit de Cariben volgens fractieleider Joos Eerdmans volgens Nederlandse wetgeving.

Bouwvakkers werken in Rwanda aan een onderkomen voor asielzoekers uit Groot-Brittannië.

Bouwvakkers werken in Rwanda aan een onderkomen voor asielzoekers uit Groot-Brittannië.

„Onze verwachting is dat deze beleidswijziging van ons asielbeleid een enorm remmend effect zal hebben op de komst van veiligelanders naar Nederland.” Wat hem betreft is het een eerste stap naar het volledig verplaatsen van asielprocedures naar partnerlanden.

Regeerakkoord

Het kabinet heeft zich in het regeerakkoord voorgenomen ’ migratiepartnerschappen met derde landen’ te zoeken ’om migratiestromen te beheersen en terugkeer te realiseren’. Van die voornemens, die ook al door het vorige kabinet werden gekoesterd, is echter nog niets terechtgekomen. Met zijn voorstel wil Eerdmans de druk opvoeren.

Hoogleraar Europees recht Gareth Davies en universitair docent migratierecht Martijn Stronks van de Vrije Universiteit vinden het voorstel weliswaar ’juridisch interessant’, maar geven weinig voor de uitvoerbaarheid. Eerdmans erkent dat Curaçao, dat volgens hem vanwege z’n omvang het meest voor de hand ligt bij dit plan, nog niet om medewerking is gevraagd.

Migratiedeals

Behalve JA21 en de PVV is ook regeringspartij VVD voor afspraken zoals Denemarken en het Verenigd Koninkrijk die (willen) maken met Rwanda. „De VVD is voorstander van migratiedeals met landen buiten de EU”, zei VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans onlangs.

„Het Verenigd Koninkrijk laat zien dat migratiedeals met landen buiten Europa nog steeds mogelijk zijn. De EU moet hier ook meer werk van maken.”