Nieuws
378714
Nieuws

In beeld: bekijk de regionale verschillen

Ondernemers positief over omzetstijging

AMSTERDAM - Ondernemers in Nederland hebben sinds 2014 gemiddeld genomen een steeds positievere verwachting van de omzetstijging en de personeelssterkte. Over het economisch klimaat zijn de ondernemers in het derde kwartaal van 2016 echter negatiever, hoewel zij ook niet bang zijn dat de economie verslechtert.

Dit blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland van het CBS en de Kamer van Koophandel. In het derde kwartaal van 2016 verwachten ondernemers uit de industrie, detailhandel, automobielsector en de overige dienstverlening dan ook een lichte omzetstijging ten opzicht van vorig jaar.

Conjunctuur

Bekijk de verschillen in uw regio.

Klik hier als u de statistieken niet ziet.

Slechts 11 procent verwacht dat het economisch klimaat het derde kwartaal van 2016 verbetert, terwijl dit voor dezelfde periode een jaar geleden nog bijna 14 procent was. Ruim 5,5% verwacht in het derde kwartaal van 2016 verslechtering. Het jaar ervoor was dit nog 7,1%. Ruim 83% van de ondernemers verwacht daarentegen helemaal geen economische verandering.

Regionaal

Ingezoomd op regionaal niveau vallen grote verschillen op. Ondernemers in de Gooi en Vechtstreek zijn het meest pessimistisch. Een op de vier ondervraagde ondernemers verwacht dat hun omzet de komende drie maanden daalt. In Groningen, de Achterhoek en de Kop van Noord-Holland denken ook veel ondernemers dat de omzet afneemt.

De ondernemers in Zuidwest-Friesland zijn zeer positief gestemd, bijna de helft verwacht dat de omzet de komende drie maanden zal verbeteren. Ook in Groot-Amsterdam, Twente, IJmond verwachten veel ondernemers een omzetstijging.