Nieuws
379853
Nieuws

SP-raadslid pleit voor wethoudersnorm 154.000 euro

Subsidie alleen bij matig salaris

Amsterdam - De directeur van de Stichting Amsterdam Marketing verdient 155.000 euro, de directeur van de Stichting Pantar toucheerde vorig jaar zelfs 200.000. Beide stichtingen ontvangen jaarlijks miljoenen euro’s gemeentelijke subsidies. De gemeenteraad wil daarom de juridische mogelijkheden benutten om de salarissen in te dammen.

De salarissen van de twee bestuurders, Frans van der Avert van Amsterdam Marketing en Rutger van Krimpen van sociaal werkbedrijf Pantar, staan vermeld in het jaarverslag van de stichtingen. Hoewel de salarissen van beide directeuren netjes binnen de grenzen van de landelijke Wet Normering Topinkomens vallen, zoekt SP-raadslid Daniel Peters naar manieren om de riante beloningen verder naar beneden te krijgen.

Amsterdam verleent immers subsidie aan dit soort stichtingen zonder winstoogmerk, volgens de SP mag de stad dan ook eisen stellen aan het bezoldigingsbeleid binnen de top van deze stichtingen. Wat SP-raadslid Daniël Peters betreft gaat de wethoudersnorm gelden, een maximaal jaarsalaris van 154.000 euro. De invoering blijkt echter ingewikkeld.

Gemeenten zoals Den Haag en Eindhoven deden ook al pogingen om de directies van subsidie-ontvangende instellingen te dwingen hun salaris te matigen. Maar die standpunten hielden bij de rechter geen stand. Een deskundige die door burgemeester Eberhard van der Laan is ingeschakeld om de kwestie nog eens goed te onderzoeken, ziet in de juridische details van het voorstel van Peters wel een mogelijkheid. In tegenstelling tot het stadsbestuur wil Peters daarom doorgaan met het veranderen van de subsidieregels, desnoods totdat de gemeente wordt teruggefloten in een proefproces.

„Over de manier waarop wij de wethoudersnorm willen invoeren, heeft nog geen enkele rechter zich gebogen. Misschien heeft Van der Laan nog meer bezwaren, anders wil ik het graag tot jurisprudentie via een rechtszaak laten komen.” Het raadslid wil best nadenken over een overgangsregeling voor stichtingsbesturen; het ontbreken daarvan wordt nu nog als een belangrijk argument tegen zijn plan gezien.

Ook wenst Peters, die de zaak samen met Partij voor de Dieren-voorman Johnas van Lammeren heeft aangezwengeld, dat de gemeente een lijst openbaart met de salarissen van de stichtingdirecties die nu nog meer dan een wethouder verdienen.

Van der Laan voelt daar vooralsnog weinig voor.