380413
Nieuws

Goede doelen profiteren van vergrijzing

Vergrijzing is goed voor goede doelen: ouderen steunen vaker goede doelen dan jongeren. Ruim 70% van de veertigplussers zegt dit te doen, tegen 63% van de dertigers en slechts 55% van de twintigers.

Bij ouderen is die steun bovendien vaker financieel van aard dan bij jongeren. Ze doneren gemiddeld ook hogere bedragen. Dit blijkt uit onderzoek van het ING Economisch Bureau, mede gebaseerd op de ING Vraag van Vandaag onder 53.300 respondenten per dag.

Nederlandse huishoudens besteden zo’n €3 miljard per jaar aan collectes, donaties en contributies, hoewel een grote meerderheid van consumenten (67%) zegt weinig vertrouwen te hebben in goede doelen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het steunen van goede doelen. Financiële steun, bijvoorbeeld via lidmaatschap of collectes, is verreweg het populairst (44%).

Gezondheid

Wordt gekeken waaraan wordt gegeven, dan blijkt dat ouderen vooral doneren aan goede doelen die gericht zijn op gezondheid. Zij worden zelf ook vaker met de gevolgen van ziekte geconfronteerd dan jongeren. Jongeren kiezen juist vaak voor natuur en milieu, of voor ontwikkelingshulp. Geven voor kerk- en levensbeschouwing is voor ouderen ook belangrijker dan voor jongeren (het aandeel gelovigen onder ouderen is ook hoger).

Het ING Economisch Bureau verwacht dat het totaalbedrag waarmee huishoudens maatschappelijke instellingen steunen de komende jaren verder zal oplopen. Huishoudens staan er financieel een stuk beter voor nu de werkloosheid daalt en velen er in koopkracht weer op vooruit gaan. Daarnaast zet de vergrijzing door: het aandeel 45-plus huishoudens groeit verder en deze groep geeft meer uit aan goede doelen dan jongeren. Tot slot zal ook de verdere groei van het aantal huishoudens bijdragen aan een hoger totaalbedrag.

Geven na de dood

Naast actieve giften zal ook het bedrag aan ‘postume’ bijdragen naar verwachting toenemen. Ouderen die overlijden zijn namelijk steeds rijker dan eerdere generaties. Een deel van hen laat geld na aan maatschappelijke instellingen. 4% van de zeventigers zegt ‘zeker’ een deel van de erfenis te zullen doneren. Nog eens 4% uit deze leeftijdsgroep zegt dit ‘waarschijnlijk’ te zullen doen, blijkt uit de ING Vraag van Vandaag.