Nieuws
385337
Nieuws

Pensioenfondsen dieper in de problemen

Amsterdam - Op een verhoging van de pensioenen hoeven de meeste Nederlanders in de komende jaren niet te rekenen. De pensioenfondsen waarschuwen zelfs dat volgend jaar een verláging van de pensioenen een reële kans is.

De pensioenfondsen hebben het zwaar, zo blijkt uit de cijfers over de maand juni. Vrijwel alle fondsen hebben hun dekkingsgraden zien dalen. De vier grootste fondsen blijven diep in de rode cijfers zitten en klimmen er nauwelijks uit.

Dekkingsgraden

De dekkingsgraden van de vier grote fondsen zitten ver onder de 100; een dekkingsgraad van 100 geeft aan dat er precies voldoende geld in kas is om de pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Maar om eventuele tegenslagen op te vangen, is een buffer vereist. De fondsen moeten eigenlijk een dekkingsgraad van minimaal 104 hebben oftewel 104 euro in kas voor 100 euro aan pensioenverplichtingen.

De grote fondsen zitten echter ver van de 104 verwijderd. Het ABP (ambtenaren) komt op 90,6, Zorg & Welzijn (zorg en aanverwante sectoren) zit op 89, fonds PMT (metaal en techniek) op 92 en PME (metaal en elektrotechniek) op 90,8.

Hoe groot de problemen zijn, blijkt uit de melding van het fonds Zorg & Welzijn (in grootte het tweede fonds van Nederland): ,,Als eind van het jaar de actuele dekkingsgraad op het huidige niveau ligt, hoeven de pensioenen net niet te worden verlaagd.’’ Als de situatie in de rest van 2016 dus iets verslechtert, moeten in 2017 de pensioenen van Zorg & Welzijn-deelnemers omlaag.

Zeer lage rente

De pensioensector heeft in sterke mate last van de zeer lage rente. Om een pensioen in de toekomst te kunnen uitkeren, moet een fonds nu al een bedrag in kas hebben. Als de rente hoog is, kan dat bedrag jaarlijks flink aangroeien tot het benodigde toekomstige pensioen: als de rente daalt, is er dus meer in kas nodig om in de toekomst een pensioen te betalen.

In de afgelopen jaren daalde de rente door allerlei oorzaken, in een hoog tempo. Daarom moeten de fondsen steeds meer geld in kas hebben om de toegezegde pensioenen te financieren. De daling van de rente lijkt niet te stuiten. Ook in de eerste weken van juli gingen de rentetarieven weer omlaag. Pensioendeskundigen van de bureaus Mercer en Aon hebben al berekend dat de daling van juli de gemiddelde dekkingsgraden met nog eens twee procent doet dalen.

De problemen in de pensioensector duren nu al jaren. Veel fondsen hebben de pensioenen al verlaagd en verhoging van de pensioenen is helemaal niet meer te verwachten op korte termijn.

Pensioenfonds ING

Pikant is dat er ook fondsen zijn die (mede door een uitgekiend beleggingsbeleid) hun dekkingsgraad wel weten op te voeren. Zo draait het fonds van de ING uitstekend: daar liep de dekkingsgraad in de maand juni op van 135,6 naar 138,1. Ook de medewerkers van De Nederlandsche Bank kunnen gerust zijn omdat de dekkingsgraad van hun pensioenfonds opliep van 114,5 naar 116,5.

Fondsen die in de problemen zitten zijn onder meer de pensioenfondsen Vervoer (dekkingsgraad 99), Dierenartsen (95,4), Agrarische Groothandel (88,4), Hoogovens (99), Schilders (94,2), Tandtechniek (85,6), Schoonmaak (89,7) en Kappers (95,5).