Nieuws
385338
Nieuws

Gemiddelde dekking pensioenen onder 100%

AMSTERDAM - De Nederlandse pensioenfondsen hebben niet genoeg geld meer in kas om aan hun huidige en toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. De gemiddelde beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde over de laatste 12 maanden, is onder de 100% gedoken, meldt De Nederlandsche Bank.

De beleidsdekkingsgraad daalde in het tweede kwartaal met 2,3 procentpunt naar 99,6%. Dat betekent dat voor iedere €100 aan pensioen die nu en in de toekomst moet worden uitgekeerd nog maar €99,60 in kas zit.

Korting

Als de beleggingen van de pensioenfondsen aantrekken kan dat nog worden gerepareerd, maar er wordt inmiddels al volop gewaarschuwd dat pensioenkortingen een reële mogelijkheid zijn. Veel pensioenen worden al jaren feitelijk gekort omdat ze niet meer met de inflatie meegroeien. Met de lage rentes op zaken als staatsobligaties, waar pensioenfondsen veel geld in hebben zitten, is een beter beleggingsrendement op korte termijn tamelijk onwaarschijnlijk.

DNB zei in mei al dat er volgend jaar voor 1,8 miljoen Nederlanders een beperkte korting dreigt, als de situatie de komende tijd niet verbetert. Bij de pensioenfondsen zijn 4,1 miljoen werkenden en 2,4 miljoen gepensioneerden aangesloten.

Verschillen

De dekkingsgraad die DNB berekent is een gemiddelde, de verschillen tussen de fondsen zijn tamelijk groot. Zo heeft het pensioenfonds van ING een dekkingsgraad van 130%. Het reusachtige ambtenarenpensioenfonds ABP is echter al ruim onder de 100% gedoken.

Of kortingen of andere maatregelen nodig zijn hangt af van de hoogte van de zogeheten beleidsdekkingsgraad eind dit jaar. Het niveau waarop de fondsen volgens de regels zouden moeten zitten ligt op of iets boven 104,2 procent.

Trend

Wanneer puur naar de dagelijkse marktinformatie wordt gekeken is de situatie van de fondsen afgelopen maanden wel licht verbeterd. Hun actuele dekkingsgraad steeg in doorsnee van 96,3 naar 96,6 procent. Dit plusje was echter bij lange na niet voldoende om de neergaande trend van het gemiddelde te keren.