Nieuws/Binnenland
385794010
Binnenland

RIVM-onderzoek: vertrouwen in aanpak corona daalt

Minister Hugo de Jonge en premier Mark Rutte in de Tweede Kamer.

Minister Hugo de Jonge en premier Mark Rutte in de Tweede Kamer.

BILTHOVEN - Het vertrouwen van Nederlanders in het coronabeleid van de Nederlandse overheid daalt. Was in november nog 58 procent van de Nederlanders (zeer) positief over de aanpak van de overheid, rond de jaarwisseling was dat nog maar 45 procent. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na onderzoek onder ruim 51.000 Nederlanders samen met de GGD’en.

Minister Hugo de Jonge en premier Mark Rutte in de Tweede Kamer.

Minister Hugo de Jonge en premier Mark Rutte in de Tweede Kamer.

Ook als mensen Nederland vergelijken met andere landen is de afname fors: waar ons land het in november volgens 43 procent van de Nederlanders het in vergelijking met andere landen (veel) beter doet, was rond de jaarwisseling nog maar 21 procent deze mening toegedaan. Daarnaast hebben de deelnemers vergeleken met de vorige meting minder het idee dat de overheid verschillende maatschappelijke belangen goed afweegt (van 63 procent naar 55 procent) en haar besluiten goed toelicht (van 63 procent naar 56 procent).

Drijfveren

Het gaat om een groot onderzoek van het RIVM, de GGD’en en de GGD GHOR Nederland, met als doel beter te begrijpen hoe mensen denken over de coronamaatregelen, wat hun drijfveren zijn zich hieraan te houden en wat de impact op mensen is. De meest recente resultaten komen uit de negende meting. Die vond plaats van 30 december tot en met 3 januari.

Daaruit blijkt ook dat, in lijn met andere onderzoeken, fors meer mensen zich willen laten vaccineren: nu 80 procent, tegenover 62 procent in de voorlaatste meting. Onder ouderen is de vaccinatiebereidheid het hoogst.

Draagvlak

Verder is er volgens de onderzoekers nog steeds een breed draagvlak voor de coronamaatregelen. Daarmee lijkt er niet direct „sprake van ’coronamoeheid’ in de zin dat de urgentie en naleving afneemt”, aldus de onderzoekers.

In de kerstvakantie was er wel een flinke toename van mensen die elkaar bezoeken: 73 procent van de deelnemers ontving minimaal één keer bezoek per week, tegenover 60 procent in november en 45 procent in april tijdens de eerste lockdown. Ook houdt nog maar 44 procent 1,5 meter afstand tijdens het bezoek, tegenover 56 procent in november.

Wel is het percentage mensen dat zich laat testen bij klachten flink gestegen, van 58 naar 66 procent. Meer mensen (44 procent, tegenover 32 procent) bleven daarnaast thuis bij klachten.

Verder blijkt er sinds de strengere maatregelen weer sprake te zijn van een afname in sociaal en mentaal welzijn, waarbij jongere mensen het slechtst scoren. „Dit kan een gevolg zijn van de geldende maatregelen (minder beperkingen in de zomer), maar ook van seizoenseffecten”, aldus de onderzoekers.