Nieuws/Binnenland
388945089
Binnenland

Harten weg uit Wallen omdat erop gesprongen wordt

In de zomer hebben mensen geprobeerd op de harten te springen.

In de zomer hebben mensen geprobeerd op de harten te springen.

AMSTERDAM - De opvallende drijvende harten, die de afgelopen maanden de grachten op de Wallen sierden, moeten per direct weg van de gemeente.

In de zomer hebben mensen geprobeerd op de harten te springen.

In de zomer hebben mensen geprobeerd op de harten te springen.

„De voornaamste reden dat de harten weg moeten is de veiligheid”, zo laat een woordvoerster van stadsdeel Centrum weten. „,In de zomer hebben mensen geprobeerd op de harten te springen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de gracht ook weer terug naar de originele staat komt. Dat haalt niet weg dat we het wel een sympathiek initiatief vonden en een mooi symbool voor de tijd dat het er heeft gelegen.”

Maar de ondernemers van de Wallen vinden het een teleurstellende actie van de gemeente. „Een vertegenwoordiger van de gemeente heeft aangegeven dat de vergunning voor de opvallende drijvende harten niet zal worden verlengd. Dit terwijl de harten juist wijzen op het houden van 1,5 meter afstand.”

Met verbazing zeggen de ondernemers kennis te hebben genomen van de redenen: ’de harten beperken de zichtlijnen’ en ’het risico dat mensen op de harten gaan springen’.

De teleurstelling is groot. „Er hebben jarenlang objecten op de gracht gestaan die de zichtlijnen beperkten, zoals kranen en portocabins in verband met het kadeherstel. Inderdaad heeft er wel eens iemand op de kussens gestaan waarop de harten drijven. Dit kan toch geen reden zijn om de vergunning van de harten niet te verlengen.”

„Zulke baldadigheid vindt door de gehele stad plaats. Dit komt door de afwezigheid van handhaving en sociale controle: er wordt op boten gesprongen, vuilniszakken worden in de gracht gegooid, graffiti wordt op de muren gespoten, plantenbakken worden vernield. Desondanks grijpt de gemeente het sporadisch springen op onze harten aan om de vergunning niet te verlengen.”

Boos besluiten de ondernemers: „Met dit besluit en de merkwaardige motivering laat de gemeente blijken weinig waardering te hebben voor initiatieven van ondernemers, ook als dit initiatieven zijn ter ondersteuning van de overheid als het om de volksgezondheid gaat.”