Nieuws/Binnenland
393248476
Binnenland

Minister spreekt van ’consequenties’ en ’strengere regelgeving’

Na Noordzeevissers ook garnalenvissers de pineut

Garnalenkotters in de haven van West Terschelling.

Garnalenkotters in de haven van West Terschelling.

Den Haag - Naast de Nederlandse Noordzeevissers dreigt ook de vloot garnalenvissers op de Waddenzee aangepakt te worden door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). „Ik kan niet ontkennen dat garnalenvisserij impact heeft op de natuur”, zegt minister Christianne van der Wal. Ze spreekt daarom over ’consequenties’ en kondigt nog strengere regelgeving aan.

Garnalenkotters in de haven van West Terschelling.

Garnalenkotters in de haven van West Terschelling.

Onlangs werd al bekend dat twee derde van de Nederlandse vissersschepen op de Noordzee aangemeld is voor een saneringsregeling. Maar ook voor de Hollandse garnalenschepen die op de Waddenzee varen dreigt het doek te vallen. Zij kregen onlangs een ’gedoogvergunning’ van negen maanden.

Stikstof

Dat is gebeurd omdat garnalenvissers geen geldige vergunning meer hebben vanwege aangescherpte stikstofnormen en de vorige vergunningsperiode is afgelopen. Met de gedoogbeschikking mogen ze voorlopig slechts negen maanden blijven vissen. Daaraan zijn wel voorwaarden gesteld. Zo moeten eigenaren van vissersschepen vele tienduizenden euro’s investeren in speciale katalysatoren of nieuwe motoren om de stikstofuitstoot te verminderen. Maar juist die gedoogbeschikking wordt aangevochten door vijftien milieu- en natuurclubs. Zij spreken over ’toenemende zorgen over de schadelijke effecten van de visserij op de zeebodem en de organismen die daar leven’ en willen de kotters van het Wad halen.

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot zegt dat hij denkt dat het ministerie van LNV vissers ’onnodig op kosten jaagt’. Volgens hem blijft de gedoogvergunning namelijk niet overeind bij de rechter en mogen er helemaal geen vergunningen meer worden afgegeven op de Waddenzee. „Ik vrees dat u vissers valse hoop geeft”, zegt hij. „U heeft nu al geen ruimte om vergunningen te verlenen. U gaat nat bij de rechter bij elke vergunning die u uitgeeft, u gaat nat bij de rechter met gedoogconstructies.”

’Pijnlijke keuzes’

Van der Wal denkt echter dat haar gedoogbeschikking, juist nu die aan strikte voorwaarden is gekoppeld, juridisch wel overeind blijft. Op de vraag van GL-Kamerlid Laura Bromet, die stelde dat in de garnalenvisserij ’pijnlijke keuzes’ gemaakt moeten worden, wil Van der Wal niet vooruitlopen. „Maar ik ga hier niet ontkennen dat de garnalenvisserij impact heeft op de natuur. Het zal consequenties hebben. Dat moet ook het eerlijke verhaal zijn in dat toekomstperspectief voor de garnalenvisserij, waar op het ministerie door minister Adema nu aan gewerkt wordt.” Volgens Van der Wal zijn er dan wel ’pijnlijke keuzes’ nodig. Ze spreekt over ’stappen terug zetten’. Ze wil zelf bij Adema’s beleid betrokken worden om ’de natuur een stem te geven’.

Volgens Van der Wal is de natuur op de Waddenzee namelijk in gevaar. De bewindsvrouw rept over het verdwijnen van trek- en broedvogels. Ook zou de vispopulatie achteruit zijn gegaan. De minister vermeldt overigens niets over soorten (zoals zeehonden, de Japanse oesters of aalscholvers) die afgelopen decennia in omvang juist enorm toegenomen zijn. Verder meldt ze dat zeegrasvelden ’nagenoeg verdwenen zijn’. Dat laatste is overigens al sinds de jaren ’30 van de vorige eeuw. Toen was zeegras een veelvoorkomende plant in de Waddenzee. De aanleg van de Afsluitdijk, ziekten en slechtere waterkwaliteit zorgden er in die jaren voor dat het zeegras in het Nederlandse deel van de Waddenzee toen vrijwel helemaal is verdwenen.

Van der Wal wil komende tijd in het Waddengebied vooral op zoek naar ’draagvlak’, zegt ze tegen de Tweede Kamer. Daarna wil ze een ’nieuwe balans tussen ecologie en economie’.