Nieuws/Binnenland
394302
Binnenland

Voorwaardelijk ontslag blijkt niet mogelijk

Stelende rechter blijft zitten

AMSTERDAM - Een rechter die afgelopen jaar is opgepakt voor winkeldiefstal, heeft ongestraft zijn ambt voort kunnen zetten.

De magistraat die het goede voorbeeld zou moeten geven, kreeg alleen een waarschuwing.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de Hoge Raad. Het ging om een rechter die de winkeldiefstal in overspannen toestand had gepleegd. De procureur-generaal bij de Hoge Raad werd op de hoogte gesteld van de diefstal door de rechter en gevraagd om advies.

Waarschuwing

De ’PG’ vond disciplinair ontslag een te zware maatregel en adviseerde voorwaardelijk ontslag. Het opleggen van deze sanctie blijkt echter niet mogelijk. De stelende rechter kreeg daarom slechts een schriftelijke waarschuwing van de rechtbank waar hij werkt.

Aan het hiaat in de wet wordt nu gewerkt. Er ligt sinds februari 2014 een wetsvoorstel te sudderen dat het opleggen van extra maatregelen mogelijk moet maken, zoals een schorsing van maximaal drie maanden en een schriftelijke berisping. Ook kan een rechter met spoed buiten functie worden gesteld als er een verdenking is van een strafbaar feit.

’Het achterwege blijven van een reactie bij ongewenste situaties en ongeoorloofd gedrag is hoogst onwenselijk; er moet altijd, passend, en zo nodig streng, kunnen worden ingegrepen om afbreuk aan het vertrouwen in de rechtspraak te voorkomen’, zo staat in het wetsvoorstel.

Geen screening

Bijzonder ook is dat rechters nu niet tussentijds en bij bevordering een verklaring omtrent gedrag moeten afgeven. In het wetsvoorstel staat dat ’uit een oogpunt van verdere bevordering van de integriteit van rechterlijke ambtenaren’, een verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor elke rechterlijke benoeming een vereiste wordt.

De Raad voor de Rechtspraak keurt het gedrag van de stelende rechter af en vindt dat het hoog tijd wordt dat het wetsvoorstel wordt ingevoerd.

Onbesproken gedrag

„Een rechter wordt weliswaar voor het leven benoemd, maar dat mag niet betekenen dat hij anders behandeld wordt. Een rechter moet van onbesproken gedrag zijn. De Raad is overigens ook de initiatiefnemer voor het wetsvoorstel”, zegt Barbara den Uijl van de Raad voor de Rechtspraak. Ze kan geen aanvullende informatie geven over de diefstal van vorig jaar.

Het voorstel ligt nu in de Tweede Kamer. Onlangs is Raad van State om advies gevraagd. De Kamer gaat zich nu voor een tweede keer over het wetsvoorstel buigen. Een datum is er nog niet, laat het ministerie van Veiligheid en Justitie weten.