Nieuws/Binnenland
394635
Binnenland

Kabinet: Turkse intimidatie hier onacceptabel

DEN HAAG - De bedreigingen en intimidaties door Turkse Nederlanders zijn „onacceptabel”, vindt minister Koenders (Buitenlandse Zaken). Het kabinet roept alle slachtoffers op om aangifte te doen.

Dat blijkt uit een brief die de PvdA-bewindsman heeft verstuurd aan de Kamer.

„De beschuldiging dat Gülen achter de couppoging zit, geeft ook in ons land brandstof aan de toch al gespannen verhoudingen tussen de verschillende Turks-Nederlandse burgers”, ziet Koenders. Het kabinet constateert ook dat er door Erdogan-aanhangers opgeroepen is tot ’een grote schoonmaak’ en dat journalisten zijn belaagd. „Dit raakt aan persvrijheid en vrijheid van meningsuiting, fundamentele waarden in onze samenleving.”

’Afstand nemen’

De Turkse ambassadeur in Nederland is hier op aangesproken. Hij is „met klem” gevraagd afstand te nemen van het geweld en de intimidatie. „Het kabinet verwacht van betrokken organisaties waaronder de Turks religieuze stromingen en organisaties dat ze dit niet alleen met woorden, maar ook met daden laten zien.”

Het kabinet vindt de huidige ontwikkelingen in Turkije „zeer zorgelijk”. Koenders maakt zich mede zo veel zorgen omdat de onafhankelijkheid van justitiële systeem in het geding is in Turkije. „De aanhouding van rechters, onderwijspersoneel en veiligheidsfunctionarissen zijn aan de orde van de dag”, constateert de minister.

’Ondemocratische ontwikkelingen’

Critici van Erdogan zeggen dat hij de mislukte coup misbruikt om anti-democratische maatregelen door te voeren en de macht naar zich toe te trekken. Koenders lijkt dat ook te onderschrijven: „De Turkse democratie moet hier beter in plaats van slechter uitkomen. De regering wijst ondemocratische ontwikkelingen uitdrukkelijk af.”

Het kabinet wijst er nog eens op dat als Turkije de doodstraf invoert, het geen lid kan worden van de EU en daarmee tegen allerlei verdragen ingaat. Bovendien zou de doodstraf sowieso niet mogen gelden voor de coupplegers omdat de straf niet ingevoerd was ten tijde van de daad, dat is een belangrijk rechtsbeginsel.

Noodtoestand

Ook het afkondigen van de noodtoestand baart het kabinet zorgen. „Het is begrijpelijk dat maatregelen getroffen worden tegen coupplegers, maar dat mag geen reden zijn om rechtsstaat en democratie te omzeilen. Het kabinet vindt dat de noodtoestand zo kort mogelijk moet duren.”

Koenders veroordeelt ook de coupplegers. „Hervormingen en het adresseren van onvrede moeten te allen tijde binnen het democratisch bestel plaatsvinden.”