Nieuws/Binnenland
394973
Binnenland

Nederland moet uitstoot 36 procent verlagen

BRUSSEL - Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen in de transportsector, landbouw, bebouwde omgeving en afval per 2030 met 36 procent verminderen ten opzichte van 2005.

Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie woensdag in Brussel presenteerde naar aanleiding van de afspraken die in december op de klimaattop in Parijs zijn gemaakt. Daarin worden de inspanningen om het Europese klimaatdoel voor 2030 te halen opgevoerd en verdeeld over de 28 individuele EU-lidstaten.

Eerder was voor Nederland een reductie van 16 procent per 2020 voorzien. Het doel moet worden gehaald door onder meer de renovatie van gebouwen, het vergroenen van de landbouwsector en het gebruik van schone auto's, bussen en vrachtwagens.

Volgens Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy (D66) zal Europa zijn klimaatdoel van Parijs met dit klimaatverdelingsplan ,,net aan” halen. ,,De Commissie zit klem tussen de nationale regeringen die zo min mogelijk willen doen voor een schone economie. Elke boom en elk blaadje wordt geteld om onder extra inspanningen uit te komen, terwijl een schone en efficiënte economie juist noodzakelijk is om concurrerend te blijven in de toekomst."

Het 'klimaatverdelingsplan' richt zich op de sectoren die buiten het systeem van Europese emissiehandel voor de industrie vallen. De transportsector is de snelst groeiende bron van CO2-uitstoot in Europa. Nieuw is dat de landen bosbeschermingsprogramma's mogen gebruiken om hun nationale doelen te halen.

Milieudefensie is niet te spreken over het voorstel van de Commissie. Om de doelstellingen van het klimaatakkoord dat in Parijs werd gesloten te halen moet de uitstoot van kleinverbruikers met minimaal 55 procent worden teruggedrongen, aldus Milieudefensie. ,,Dit nieuwe beleid van de Europese Commissie is achterhaald en ondermijnt het Klimaatakkoord.''