Nieuws/Binnenland
395330
Binnenland

Student wacht af: ingeloot of uitgeloot?

DEN HAAG - De meeste van de bijna 55.000 aankomende studenten horen dinsdag of ze zijn ingeloot of uitgeloot voor de studie van hun eerste voorkeur, maakte de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bekend.

Dit jaar hebben zich zo'n 13.700 studenten minder aangemeld voor een lotingsstudie dan vorig jaar. De daling geldt zowel voor studies in het hoger onderwijs als in het wetenschappelijk onderwijs.

Een duidelijke reden voor de afname is er niet. Volgen de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft het mogelijk te maken met de invoering van het leenstelsel vorig jaar, waardoor studenten met hogere kosten te maken krijgen. Een andere reden kan zijn dat het lotingssysteem dit jaar, na veertig jaar, voor het laatst is. ,,Mogelijk wachten studenten een jaartje met hun keuze'', zegt LSVb-voorzitter Jarmo Berkhout.

Vanaf het studiejaar 2017-2018 gaan onderwijsinstellingen studenten zelf selecteren. Dat doen ze op basis van eerdere onderwijsprestaties, persoonlijkheidskenmerken en de motivatie van de aspirant-student. Dat moet een betere match opleveren tussen de student en de opleiding en daardoor tot betere studieresultaten leiden.

Voor het hbo hebben zich voor het komende collegejaar 31.822 studenten aangemeld voor studies waarvoor geloot moet worden. Bij de universiteiten gaat het om 22.391 aankomend studenten. Op universiteiten wordt op 35 opleidingen geloot, bij hbo’s geldt dat voor 117 opleidingen.